REGION

ZUS ma 50 mln zł dla firm, którą chcą poprawić bezpieczeństwo w pracy w swoich zakładach2 min na czytanie

REGION - ZUS ma 50 mln zł dla firm, którą chcą poprawić bezpieczeństwo w pracy w swoich zakładach - myregion

Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Łącznie na ten cel przeznaczono 50 mln zł. Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia.

– To, w jakiej wysokości pracodawca otrzyma dofinansowanie, uzależnione jest od liczby osób, za które opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania jest największy. Mikroprzedsiębiorstwa, zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 procent wartości projektu, nie więcej jednak niż 140 tys. zł. Małe firmy, które zgłaszają od 10 do 49 osób, do 80 procent, maksymalnie do 210 tys. zł – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. Najwyższe kwotowo dofinansowanie mogą otrzymać oczywiście duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze może to być nawet pół miliona złotych, przy czym udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu.

– W konkursie wybrane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy – mówi Marlena Nowicka. – Mogą w nim wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dofinansowanie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata – dodaje. 

Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Elektronicznie przez stronę www.prewencja.zus.pl, a papierowo w dowolnej placówce ZUS lub pocztą. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone do 31 sierpnia. Szczegółowe warunki konkursu oraz dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. 

Opr. RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w REGION