NewsWOLSZTYN

Znamy proponowaną podwyżkę diet sołtysów. Od 2022 roku – według wielkości sołectwa1 min na czytanie

News - Znamy proponowaną podwyżkę diet sołtysów. Od 2022 roku – według wielkości sołectwa - myregion

W najbliższą środę (24.11.) radni miejscy w Wolsztynie procedować mają pakiet uchwał dotyczących podwyżek w samorządach terytorialnych, które objąć mają wszystkie ich szczeble – od najwyższego stanowiska – burmistrza, po najniższe stanowiska pomocnicze, czyli sołtysów wsi.

Według projektu uchwały w tej sprawie, który omawiany będzie jeszcze na wspólnym posiedzeniu komisji tuż przed sesją rady miejskiej, z taryfikatora zniknąć ma równe traktowanie pracy sołtysów bez względu na wielkość sołectwa.

To ukłon przede wszystkim w stronę tych, którzy gospodarzą w największych wsiach. Sołtysi Adamowa, Karpicka, Kębłowa, Obry, Starego Widzimia, Świętna i Wroniaw będą mogli liczyć według tego projektu na diety w wysokości 1 tys. zł. W skład diety wchodzi 400 zł podwyżki oraz 100 zł dodatku za udział w sesjach, który sołtysi otrzymują także teraz, gdy ich diety to 500 zł.

Sołtysi najmniejszych miejscowości, w których liczba mieszkańców nie przekracza 100, mieliby otrzymywać od nowego roku 700 zł diety, w tym 100 zł podwyżki. W grupie tej znaleźliby się m.in. Sołtysi Wilcza, Nowej Obry czy Stradynia.

Sołtysi miejscowości liczących powyżej 100 mieszkańców prawdopodobnie mogą liczyć na podwyżkę rzędu 200 zł, a we wsiach od 501 do 1 tys. mieszkańców – 300 zł. Sołtysi, którzy są jednocześnie radnymi, jak Ireneusz Janik, Lucyna Lisowska, Krzysztof Rozynek, Paweł Kopciuch i Aleksander Jakowczyc nie będą otrzymywali 100 zł dodatku za udział w sesjach.

EI

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News