NewsREGION

Wygląda na to, że pracodawcy i pracownicy kombinowali z L4. Od nowego roku ZUS to ukróci2 min na czytanie

News - Wygląda na to, że pracodawcy i pracownicy kombinowali z L4. Od nowego roku ZUS to ukróci - myregion

Ubiegły rok by rekordowy pod względem liczby zwolnień lekarskich. Było ich więcej i były dłuższe, a najwięcej wystawionych zaświadczeń o niezdolności do pracy pokrywa się z początkami pierwszej i drugiej fali Covid-19 i ogłoszeniem marcowego lockdownu. Z tego wniosek, że na wzrost liczby L4 miał strach pracowników.

Według danych Eurostatu w 2020 r. Polacy byli na L4 w sumie 296,9 mln dni, a chorobowe trwało średnio 12 dni. Z powodu choroby pracownika lekarze wystawili 22,32 mln zwolnień lekarskich, a z powodu opieki nad dzieckiem 1,6 mln zaświadczeń, których średnia długość to 5 dni. Opiekę nad innymi członkami rodziny wzięło 600 tys. pracowników.

ZUS zawsze mógł kontrolować zasadność wystawionych zwolnień, ale do 2022 r. zmienią się zasady tych kontroli i uprawnienia Zakładu. W związku z nowelizacją przepisów pojawiły się liczne spekulacje sugerujące, że ZUS będzie prowadził permanentną inwigilację chorych pracowników. ZUS dementuje te pogłoski. – Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów klientów ZUS i nie będą prosili ich o informacje na temat kontrolowanej osoby. Zakład nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej, ani banku o informacje na temat ich klientów – zapewnia Marlena Nowicka z wielkopolskiego oddziału ZUS.

– W nowej ustawie doprecyzowane zostały kwestie związane z przekazywaniem informacji do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie uprawniony do pozyskiwania danych i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, jego wysokości, podstawy wymiaru oraz do jego wypłat, zarówno od ubezpieczonych jak i płatników składek mówi Marlena Nowicka. – Obecnie brakuje pełnej i rzetelnej informacji i dokumentacji od płatników składek lub samych ubezpieczonych, co utrudnia ustalanie prawa do zasiłków, a tym samym ich terminową wypłatę i weryfikację – dodaje

Jak mówi Nowicka, zdarzały się sytuacje, że sami pracodawcy i ubezpieczeni pracownicy powoływali się na brak podstawy prawnej do udostępnienia danych i odmawiali przekazywania informacji lub dokumentów, a nowy przepis ma umożliwić ich pozyskiwania od płatników składek i ubezpieczonych danych koniecznych do przyznania prawa i wypłaty świadczenia. – Chodzi na przykład o sytuacje, kiedy osoba zatrudniona u dwóch pracodawców, przebywa na zwolnieniu lekarskim. Od nowego roku ZUS będzie mógł pozyskać informacje, czy pracownik wykorzystując zwolnienie lekarskie w jednej firmie, nie pracował w tym samym czasie u drugiego pracodawcy – wyjaśnia rzeczniczka.

EI

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News