NewsWOLSZTYN

Wolsztyn chce budować obwodnicę. Złożono wnioski do dyrekcji dróg krajowych i ministerstwa1 min na czytanie

News - Wolsztyn chce budować obwodnicę. Złożono wnioski do dyrekcji dróg krajowych i ministerstwa - myregion

Jak poinformował w mijającym tygodniu ratusz, 21 czerwca burmistrz Wojciech Lis i jego zastępca Tomasz Spiralski spotkali się z dyrektorem poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Patrykiem Kosickim. Złożyli wniosek zawierający uzasadnienie budowy. – Wskazaliśmy kilka możliwości wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza granice Wolsztyna – mówi Wojciech Lis. Wyjaśnia, że propozycje budowy obwodnicy zakładają jej początek przed Powodowem. Następnie droga miałaby omijać od północy Chorzemin, Karpicko i Nowe Tłoki a jej wylot miałby być na jednym z kilku możliwych węzłów komunikacyjnych z drogą krajową nr 32 – przed Rostarzewem, między Rostarzewem a Rakoniewicami lub za Rakoniewicami. Wniosek dotyczący budowy obwodnicy złożono również do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W tym roku podpisano już umowę na budowę obwodnicy Żodynia w ramach programu „100 obwodnic”. W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi o długości około 3,3 km. Obwodnica omijać będzie miejscowość po stronie północno-zachodniej. Jadąc drogą krajową od strony Sulechowa i Kopanicy, za terenami leśnymi płynnie wjedziemy na obwodnicę. Na początku projektowane jest rondo, które umożliwi wjazd i wyjazd z miejscowości Żodyń, a także zapewni powiązania dodatkowych jezdni do obsługi terenów przyległych. Obwodnica będzie przebiegać przez tereny łąk i pól w kierunku północno-wschodnim, gdzie skrzyżuje się z istniejącą ulicą Polną i dalej włączy się w istniejący drogę krajową poprzez rondo, które umożliwi wjazd i wyjazd z Żodynia w kierunku Wolsztyna. 

O szlak omijający kilka miejscowości od lat starają się z kolei Rakoniewice. Ale szanse na jego budowę są niewielkie. – Brak pieniędzy – to główna przeszkoda. 

ŁR

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News