WOLSZTYN

W wolsztyńskim ogólniaku online też dają radę2 min na czytanie

WOLSZTYN - W wolsztyńskim ogólniaku online też dają radę - myregion

O zmianie sposobu nauczania w czasach zarazy opowiada nam dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie mgr Katarzyna Lulkiewicz.

W LO zajęcia na odległość prowadzone od 25 marca. W większości nauczyciele pracują zdalnie, w wyjątkowych sytuacjach wolą prowadzić te zajęcia w szkole, w pustej klasie. 

Nauka prowadzona na odległość polega na: samodzielnej pracy uczniów z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela. –Zdajemy sobie sprawę, że w domu jest czasami jeden komputer i kilkoro użytkowników, dlatego nauczyciele umawiają się niekiedy na spotkania lekcje online także w godzinach popołudniowych, by pomóc w rozwiązaniu problemu dostępu do sprzętu – tłumaczy Katarzyna Lulkiewicz.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączają się w edukację zdalną, chętnie rozwiązują testy, quizy, wszelkie zadania, ale podkreślają w większości, że tęsknią za szkołą i rówieśnikami. Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji online, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem z lekcji oraz uzupełnienie notatek – tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych. 

Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy internetu, zgłasza ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy klasy i szukamy podpowiedzi i rozwiązań, np. jak dostarczyć niezbędne materiały. Wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki. Rozwiązania są różne. Nauczyciele zamieszczają materiały w Internecie, nagrywają filmy, gdzie tłumaczą zagadnienia i uczeń może w dowolnej chwili do nich zajrzeć, wysyłają dodatkowe materiały dla nieobecnych. – Podstawową formą kontaktu jest dziennik Librus. Zdarza się, że jest przeciążony, wówczas wspomagamy się innymi formami kontaktu, by np. terminowo zdążyć na lekcję – dodaje dyrektor wolsztyńskiego LO. 

– Staramy się wzajemnie wspomagać, doszkalamy się nawzajem, nauczyciele przedmiotów ścisłych otrzymali też narzędzia wspomagające prowadzenie zdalnych lekcji w postaci tabletów. Robimy co w naszej mocy, często chyba kosztem zdrowia i własnych rodzin. Otrzymujemy od rodziców sporo informacji zwrotnych, wsparcia i oczekiwania pomocy. Staramy się być w stałym kontakcie z uczniami i ich rodzicami, zdalnie pracuje też Rada Samorządu Uczniowskiego. Nie mamy wyjścia – musimy sobie radzić – kończy dyrektor Lulkiewicz.
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w WOLSZTYN