NewsNOWY TOMYŚL

W gminnej kasie został ponad milion złotych, bo nie zrealizowano 15 inwestycji, które planowano2 min na czytanie

News - W gminnej kasie został ponad milion złotych, bo nie zrealizowano 15 inwestycji, które planowano - myregion
DCIM100MEDIADJI_0554.JPG

Na ostatnim posiedzeniu komisji rewizyjnej w nowotomyskim ratuszu radni głosowali nad wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi Nowego Tomyśla z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Trzech radnych było za, a od głosu wstrzymał się Tomasz Matusiak, przewodniczący komisji. Jego zdaniem, pomimo faktu, że opinia o wykonaniu budżetu przygotowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową jest pozytywna, niektóre kwestie są nie do zaakceptowania. Radny wyjaśnia, że chodzi zwłaszcza o te związane z wydatkami majątkowymi, które wykonano na poziomie 81,5 proc. To oznacza, że części inwestycji nie zrealizowano, a w kasie gminy został ponad milion złotych. Matusiak tłumaczy, że to kolejny rok z rzędu, gdy gmina nie wykonała wszystkich zadań, które były zaplanowane w budżecie.

Jak wynika z informacji, do których dotarliśmy, na liście niezrealizowanych zadań są m.in.: przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy (koszt 21 tys. 300 zł), remont przepustów na drogach (98 tys. 400 zł), budowa parkingu przy stacji PKP (26 tys. 900 zł), budowa ul. Lutowej i Majowej w Glinnie (119 tys. 187 zł), budowa obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej – Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i i infrastrukturą towarzyszącą (65 tys. 830 zł), budowa ulic Różanej i Ogrodowej oraz Łamanej w Paproci (92 tys. 250 zł), opracowanie dokumentacji na budowę wieży obserwacyjno – widokowej w Nowym Tomyślu (30 tys. zł), czy wykonanie dokumentacji na budowę nowej strażnicy dla OSP Bukowiec (44 tys. 500 zł). 

Tomasz Matusiak podkreśla, że w związku z epidemią, komisja rewizyjna nie zrealizowała w całości swojego planu. Jej praca była także utrudniona przez to, że burmistrz do tej pory nie odpowiedział na zapytania i interpelację radnego złożone w okresie międzysesyjnym. Matusiak wyjaśnia, że komisja rewizyjna dokonuje oceny wykonania budżetu za 2019 rok w aspekcie gospodarności, legalności, celowości i rzetelności. Zaznacza,że brak odpowiedzi na pytania dotyczące wydatków w ubiegłym roku nie pozwala stwierdzić, czy spełnione zostały powyższe warunki. 

Jak dowiedzieliśmy się od radnych, na najbliższej sesji absolutoryjnej, część z nich nie zagłosuje za udzieleniem burmistrzowi Włodzimierzowi Hibnerowi absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Powodem jest to, co wyżej – niezrealizowanie ważnych dla mieszkańców inwestycji. 

ŁR

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News