NewsNOWY TOMYŚL

Urząd odpowiada klubom sportowym: dążyliśmy do równego traktowania wszystkich2 min na czytanie

News - Urząd odpowiada klubom sportowym: dążyliśmy do równego traktowania wszystkich - myregion

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu odnosi się do konkursu dotyczącego dotacji sportowych, który rozstrzygnięto w tym tygodniu. Przypomnijmy, że że jedenaście klubów zostało bez pieniędzy. Wnioski dwóch z nich były niezgodne z regulaminem, a we wnioskach dziewięciu były błędy, które w ocenie urzędu dyskwalifikowały kluby z możliwości otrzymania dofinansowania. 

Jak wyjaśnia dziś Grażyna Pogonowska, wiceburmistrz Nowego Tomyśla, zasady konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu oraz obowiązujące w nim wzory dokumentów były w równej mierze dostępne dla wszystkich podmiotów, które planowały ubiegać się o dotacje. – Jak wynika z rozstrzygnięcia konkursu ofert, część podmiotów rzetelnie zapoznała się z obowiązujące zasadami i prawidłowo przygotowała swoje oferty – mówi wiceburmistrz podkreślając, że te kluby otrzymały dotacje. – Niestety, część klubów popełniła błędy – przyznaje Pogonowska. 

– Komisja konkursowa, dążąc do sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich uczestników postępowania konkursowego, wystąpiła do radcy prawnego o właściwe zaklasyfikowanie błędów, które pojawiły się w ofertach – wyjaśnia wiceburmistrz. Tłumaczy, że z opinii radcy prawnego ma jednoznacznie wynikać, że błędem formalnym nie jest zarówno niedokonanie wyboru pomiędzy różnymi wskazanymi w ofercie wariantami, jak i brak pośród oświadczeń wymaganych przez adresata wniosku wymienionych w załączniku do regulaminu oraz wynikających z treści ogłoszenia o konkursie. 

– W związku z tym, do tych błędów komisja nie mogła zastosować zapisów pkt IV 10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl
w 2021 r., który zakładał możliwość jednorazowego uzupełnienia/skorygowania oferty pod względem formalnym – wyjaśnia wiceburmistrz zwracając uwagę, że byłoby to niezgodne z zasadami konkursu ofert. – Należy nadmienić, że zapisy konkursowe nie przewidują możliwości dokonywanie korekty ofert pod względem merytorycznym – dodaje Grażyna Pogonowska. 

Wiceburmistrz dodaje, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony dodatkowy nabór ofert. Do podziału będzie 70 tys. zł. 

ŁR

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Fiasko konkursu na dotacje sportowe, jedenaście klubów bez pieniędzy. Kto winny?

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News