GRODZISKNews

Tu dbają, by niepełnosprawni uczyli się samodzielności i rozwijali swoje zainteresowania4 min na czytanie

GRODZISK - Tu dbają, by niepełnosprawni uczyli się samodzielności i rozwijali swoje zainteresowania - myregion

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wygodna stacja” jest otwarty od początku lutego i zajmuje się już pierwszymi podopiecznymi. Placówka działa przez 5 dni w tygodniu, od 7 do 15. Na miejscu pracuje asystent osoby niepełnosprawnej i terapeuta zajęciowy. Jak mówi Magdalena Szwebów, kierownik ośrodka, w niedalekiej przyszłości do kadry dołączą psycholog i rehabilitant. – Nasi podopieczni to osoby młode, ponad 25-letnie, które przyjechały do nas po ukończeniu szkół specjalnych z miejscowości, leżących we wszystkich gminach naszego powiatu, oprócz Granowa – tłumaczy Magdalena Szwebów. 

GRODZISK - Tu dbają, by niepełnosprawni uczyli się samodzielności i rozwijali swoje zainteresowania - myregion

Podopiecznych podzielono na dwie grupy, które przyjeżdżają naprzemiennie. – Uczestnicy poznają się wzajemnie, poznają ośrodek, uczą się jak wspólnie spędzać czas. Prowadzimy dla nich zajęcia zorganizowane w czterech pracowniach – mówi kierownik ośrodka. Tłumaczy, że w placówce są pracownie: plastyczna, rękodzieła, komputerowa i gospodarstwa domowego. – Mamy również salkę do rehabilitacji, gdzie będą prowadzone zajęcia z rehabilitantem. Ośrodek zapewnia komfort przy usługach opiekuńczych, wymagających szczególnego dbania o higienę – mówi Szwebów. Tłumaczy, że najważniejsza jest integracja uczestników i ćwiczenie czynności dnia codziennego. – W taki sposób, by nasi podopieczni byli coraz bardziej samodzielni i zintegrowani społecznie. Przez zajęcia pokazujemy, jak można spędzać wolny czas oraz rozbudzamy zainteresowania – wyjaśnia Magdalena Szwebów. Dodaje, że obok ośrodka znajduje się siłownia z ławeczkami, w planach jest utworzenie małego ogródka.

GRODZISK - Tu dbają, by niepełnosprawni uczyli się samodzielności i rozwijali swoje zainteresowania - myregion

– Razem z rodzicami naszych podopiecznych myślimy o założeniu stowarzyszenia – wyjaśnia kierownik ŚDS. – Byłoby nam wówczas łatwiej pozyskiwać pieniądze z różnych źródeł i projektów, bo nasza placówka jest jednostką organizacyjną powiatu grodziskiegi i jej działalność jest finansowana z dotacji celowych z budżetu wojewody – tłumaczy Magdalena Szwebów. Zaznacza, że stopniowo zwiększana będzie kadra, w planie jest doposażanie sal, a przydałby się też środek transportu, gdyż rodziny nie zawsze dysponują autem, by przywieźć uczestnika na zajęcia. – Jesteśmy nową placówką i zachęcamy do zgłaszania się do nas, bo mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Dbamy o to, by każdy czuł się u nas komfortowo i stawał się samodzielny – podsumowuje Magdalena Szwebów. 

AS

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wygodna stacja” jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub ze spektrum autyzmu, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu społecznym. Odpłatność za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej. Opłata za pobyt w ośrodku nie jest duża, decyduje o tym kryterium dochodowe. Uwzględnia się również zwolnienia z odpłatności. Kierownikiem jest Magdalena Szwebów. Tel. 518 992 672

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w GRODZISK