NewsNOWY TOMYŚL

Szereg uwag kuratorium pod adresem przedszkola. To efekt kontroli, o którą poprosił rodzic1 min na czytanie

News - Szereg uwag kuratorium pod adresem przedszkola. To efekt kontroli, o którą poprosił rodzic - myregion

Braki w dokumentacji, nieodpowiedni kontakt z rodzicami, a w niektórych aspektach – zła organizacja pracy placówki. To część nieprawidłowości, które w przedszkolu w Zbąszyniu wykrył Wielkopolski Kurator Oświaty. Lista uchybień liczy 13 punktów, a zaczyna się od tego, że dokument będący podstawą pracy przedszkola jest niekompletny. 

Kuratorium zwróciło uwagę, że w przedszkolu nie było opracowanej procedury dokumentowania obserwacji dzieci, którą prowadzą nauczyciele. Wskazało, że niewłaściwie organizowano pomoc psychologiczno – pedagogiczną, której nie konsultowano z rodzicami, co uznano za niedopuszczalne. Placówka nie analizowała ponadto, jakie są przyczyny niepowodzeń edukacyjnych dzieci i nie sprawdzała, jakie trudności napotykają maluchy. Tym samym kulał program edukacyjny, który nie był dostosowany do indywidualnych potrzeb wychowanków. 

Kuratorium miało też uwagi do samej dyrektor placówki. Stwierdziło, że w niewłaściwy sposób prowadzi przechowuje dokumentację związaną z przebiegiem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą. Lista zaleceń pokontrolnych nakazuje likwidację wszystkich uchybień. A dyrektor w odpowiedzi na wyniki kontroli do tego się zobowiązała. 

Przypomnijmy, że to nie jedyne problemy w zbąszyńskim przedszkolu. Uwagi do sposobu zarządzania placówką ma część byłych pracowników. Szerzej pisaliśmy o tym TUTAJ. 

JP, ŁR

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News