NewsNOWY TOMYŚL

Strażacy pomogą zorganizować lodowiska. To ogólnopolska akcja mająca poprawić bezpieczeństwo1 min na czytanie

News - Strażacy pomogą zorganizować lodowiska. To ogólnopolska akcja mająca poprawić bezpieczeństwo - myregion

Mając na uwadze podniesienie poziomu bezpieczeństwa w okresie sezonu zimowego, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej organizuje akcję „Bezpieczne Lodowiska 2022” polegającą na udzieleniu pomocy w wylewaniu wody na uprzednio przygotowane miejsca do założenia lodowisk lub ślizgawek między innymi na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itd.

Akcja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte sztuczne lub naturalne zbiorniki wodne. 

Założenia akcji „Bezpieczne Lodowiska 2022”:

  • Strażacy udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną zgodę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.
  • Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawienie barierek.
  • Pomocy w przygotowaniu lodowiska udzieli najbliższa Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
  • Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na lodowisku odpowiada organizator lodowiska.

W sprawie organizacji lodowisk na terenie powiatu nowotomyskiego zaleca się kontakt z kierownictwem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Nowym Tomyślu.

RED

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News