NewsWOLSZTYN

Starostwo zamontuje windę? Do marca urzędy składają pierwszy raport o dostępności2 min na czytanie

News - Starostwo zamontuje windę? Do marca urzędy składają  pierwszy raport o dostępności - myregion

Architektoniczna, informacyjno – komunikacyjna i cyfrowa dostępność administracji publicznej jest wymogiem prawnym. Od półtora roku obowiązuje ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z którą budynki publiczne muszą być wolne od barier i dawać możliwość poruszania się osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo, po piętrach i pomiędzy piętrami oraz dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

News - Starostwo zamontuje windę? Do marca urzędy składają  pierwszy raport o dostępności - myregion

– Zamierzamy złożyć wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie prac związanych ze zwiększeniem dostępności budynku starostwa dla osób niepełnosprawnych – mówi starosta Jacek Skrobisz. Widna i platformy, które umożliwią osobom na wózkach pokonywanie stopni pomiędzy poziomami starej i nowej części budynku kosztować mają 300 tys. zł. Dofinansowanie z PFRON-u może pokryć 35 procent tej kwoty.

Winda ma być zamontowana od strony parkingu, w miejscu, gdzie znajduje się klatka schodowa. Będzie się nią można dostać na pierwsze piętro, m.in. do sekretariatu starosty i do mieszczącego się w nowszej części budynku wydziału komunikacji oraz do części biur na drugim pietrze – do wydziałów budownictwa, geodezji, oświaty, kultury i sportu. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich nie dotrą jednak m.in. do wydziału leśnictwa oraz inwestycji i dróg. Pater budynku jest i będzie dostępny z podjazdu znajdującego się od strony poczty.

W kwestii dostępności architektonicznej ustawa wymaga, by w budynkach publicznych znajdowały się również informacje na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy umożliwiające zorientowanie się w lokalizacji pomieszczeń w budynku m. in. osobom niewidomym i niesłyszącym. Właściciel budynku powinien także przewidzieć procedury i sprzęt czy sygnalizację umożliwiającą ewakuację osobom ze szczególnymi potrzebami. Od tego roku, do 31 marca każdy podmiot publiczny musi co 4 lata sporządzać raport o dostępności i publikować go na swojej stronie BIP.

EI

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News