NewsWOLSZTYN

Sprzeciw sołtysów i głosowanie radnych w sprawie wprowadzenia funduszu sołeckiego1 min na czytanie

News - Sprzeciw sołtysów i głosowanie radnych  w sprawie wprowadzenia funduszu sołeckiego - myregion

Długa dyskusja pomiędzy zwolennikami wprowadzenia w przyszłorocznym budżecie gminy, a radnymi, którzy podkreślali, że nie można narzucać sołtysom tego, czego nie chcą zakończyła się zwycięstwem przeciwników. To oznacza, że sołeckie budżety nie wzrosną w przyszłym roku o proponowane 80 – 90 procent.

Próby wprowadzenia funduszu sołeckiego w gminie Wolsztyn trwają od kilku lat. Od początku przeciwni temu są sołtysi, którzy podnoszą m.in. kwestie buirokratyzacji i dodatkowej pracy dla nich, oraz wynikające z przepisów problemy ze zmianą w zakresie wydatkowania pieniędzy w trakcie roku.

Za przyjęciem nowego rozwiązania opowiedzieli się zdecydowanie radni Marcin Klessa, Mariusz Przybyła czy Paweł Kopciuch. Zdecydowanie przeciwny był m.in. Krzysztof Rozynek. Swoje wątpliwości polegające głównie na tym, że podejmując taką uchwałę radni działaliby zdecydowanie wbrew woli głównych zainteresowanych, czyli sołtysom wyraziła także radna Olga Hubert.

Zdaniem radnych, którzy obstawali przy przyjęciu uchwały w sprawie wprowadzenia funduszu sołeckiego, koronnym argumentem przemawiającym za tym był niemal dwukrotny wzrost budżetów wiejskich – z kwoty 21 zł na mieszkańca obecnie, do 38 – 39 zł.

Projekt uchwały negatywnie zaopiniowała komisja budżetowa rady miejskiej. Ostatecznie za jej przyjęciem zagłosowało siedmioro radnych, w tym sołtys Niałka Wielkiego – Paweł Kopciuch. Przeciw jej przyjęciu opowiedziało się dziesięcioro radnych, a wśród nich sołtys Wroniaw – Lucyna Lisowska, soltys Nowej Dąbrowy – Ireneusz Janik oraz sołtys Powodowa – Aleksnder Jakowczyc i sołtys Karpicka – Krzysztof Rozynek.

Lech Daleki i Robert Malewicz wstrzymali się od głosu. Dominik Tomiak i Michal Maruszewski byli nieobecni.

EI

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News