NewsWOLSZTYN

Ruszył nabór do Rady Seniorów. Chętni mogą się zgłaszać do końca listopada1 min na czytanie

News - Ruszył nabór do Rady Seniorów. Chętni mogą się zgłaszać do końca listopada - myregion

Grupa inicjatywna, która wystąpiła z pomysłem Miejskiej Rady Seniorów to czerech wolsztynian: Stanisław Piosik – były wójt gminy Siedlec, radny powiatowy i poseł, były radca prawny urzędu miejskiego – Aleksander Adamczak, przedsiębiorca i członek zarządu Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług – Jerzy Łabonarski oraz były burmistrz Wolsztyna i radny powiatowy – Jan Koziołek. W staraniach wspiera ich Uniwersytet Trzeciego Wieku. Starania o utworzenie rady trwają od blisko dwóch lat.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać na formularzach dostępnych u Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i na stronie internetowej ratusza. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy załączyć oświadczenie kandydata do Wolsztyńskiej Rady Seniorów o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowiące Załącznik nr 4 do Statutu Wolsztyńskiej Rady Seniorów.

Kandydatów mogą zgłaszać wszystkie organizacje działające na rzecz osób starszych oraz osoby niezrzeszone, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami gminy Wolsztyn, zgłaszające własną kandydaturę wraz z listą poparcia zawierającą 20 podpisów osób popierających.

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie z dopiskiem „Kandydat na członka Wolsztyńskiej Rady Seniorów” do 30 listopada. Zgłoszenia, które zostaną złożone po tym terminie nie będą podlegały weryfikacji.

EI

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News