REGION

Rolnicy mogą dostać nawet 300 tys. zł w ramach pomocy za poniesione straty. Wnioski można składać od czwartku2 min na czytanie

REGION - Rolnicy mogą dostać nawet 300 tys. zł w ramach pomocy za poniesione straty. Wnioski można składać od czwartku - myregion

Od 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź afrykańskim pomorem świń, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Kto dokładnie może ubiegać się o pomoc? Jak wyjaśnia Paweł Mucha, rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan czy uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę. 

– Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych aszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń – informuje Magdalena Bilińska, główny specjalista Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, wnioski można przekazywać do oddziałów w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej oraz do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji. 

RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w REGION