GRODZISKNews

Rekrutują. W domu samopomocy jest jeszcze 12 wolnych miejsc1 min na czytanie

GRODZISK - Rekrutują. W domu samopomocy jest jeszcze 12 wolnych miejsc - myregion

Jak informuje nas kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Wygodna Stacja” w Wielichowie Magdalena Szwebów, działanie domu od 30 grudnia jest zawieszone, ale rekrutacja trwa. Ośrodek może przyjąć 20 osób, a do tej pory zgłosiło się osiem. – Dlatego zachęcamy do kontaktu z nami – mówi Magdalena Szwebów. 

Ośrodek jest przeznaczony dla osób przewlekle chorych psychicznie, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Placówka ma zapewniać bogaty program rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb uczestników, poradnictwo psychologiczne socjalne, możliwość spożycia ciepłego posiłku oraz skorzystania z nauki czynności samoobsługi. Ośrodek będzie działał od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15. 

Osoby zainteresowane ofertą dla siebie lub swoich bliskich mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku – Piotr Bartkowiak tel. 61 44 52 510, Magdalena Szwebów tel. 61 44 52 510 lub ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

AS

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w GRODZISK