NewsWOLSZTYN

Radni alarmują: strefa ochronna ujęcia wody to konsekwencje dla mieszkańców, rolników i przedsiebiorców3 min na czytanie

News - Radni alarmują: strefa ochronna ujęcia wody to konsekwencje dla mieszkańców, rolników i przedsiebiorców - myregion

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie zwróciło się z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej dla ujęcia wody Wroniawy. Mapa tej strefy zawiera cztery sektory i obejmuje obszar Starego Widzimia, Starej Dąbrowy i Wroniaw – mówi radna Olga Hubert. – Czy mieszkańcy tych wsi zostali poinformowani o planie ustanowienia tej strefy i jak jej utworzenie wpłynie na plany rozwoju gospodarczego mieszkańców oraz kontynuację już podjętych przez nich działalności? I czy mieszkańcy powinni spodziewać się jakichś niedogodności i ograniczeń wynikających z ustanowienia tej strefy? – pyta. Radna podkreśla, że przeanalizowała dostępne materiały i okazało się, że każdy z sektorów – w zależności od odległości od ujęcia wody, ma różne wymagania.

Burmistrz Wojciech Lis zaznacza, że strefa jest bardzo ważna dla ochrony dla największego ujęcia wody w gminie, zaopatrującego w wodę pitną 98 proc. mieszkańców. – I chyba nikogo nie trzeba przekonywać o zasadności jej ustanowienia – mówi. – Obostrzenia, a na pewno takowe są, są wypracowane na podstawie stosownych badań hydrologicznych, nie mogą wpływać na funkcjonowanie już istniejących gospodarstw rolnych, ale z drugiej strony pewne regulacje wprowadzają – dodaje. Szczegóły jednak mogą przybliżyć prezes PGK – Maciej Ganowicz, pracownicy wydziału ochrony środowiska urzędu miejskiego, wydziału ochrony środowiska starostwa powiatowego oraz urzędu wojewódzkiego, a także – jeśli taka będzie wola radnych, dokonujący niezbędnych analiz prof. Józef Górski.

– Nie wyobrażam sobie, żeby dokument, o który wnioskuje PGK i w takiej formie, został przyjęty. Obszar wydzielony na mapie to ok 25 do 33 procent terenu naszej gminy, tereny stricte rolnicze z najlepszą jakością gleb – mówi natomiast Artur Strażyński. – Po ustanowieniu takiej strefy w promieniu co najmniej 7-8 km obowiązują m.in. zakazy lokalizowania zakładów przemysłowych czy ferm chowu i hodowli zwierząt. Jak to się ma do rolników, którzy pobrali jakieś dofinansowania w celu zwiększenia produkcji rolnej czy środki z Programu Rozwoju Obszarów Wielskich, a w tym przypadku zakazuje im się jakiejkolwiek budowy! Nie tuczu i chowu przemysłowego, ale jakiejkolwiek rozbudowy już istniejących budynków inwentarskich – dodaje.

– Dodatkowo istnieje tu bardzo duże ograniczenie dla budowy nowych domów. Nie będzie można uzyskać pozwolenia na budowę, jeśli budynek nie będzie przyłączony do instalacji sanitarnej, a jednocześnie ta instalacja nie może być zbiornikiem bezodpływowym lecz musi być przyłączona do sieci kanalizacyjnej – wylicza radny Strażyński. – Czapki z głów, jeśli prezes Ganowicz znajdzie tak wielkie pieniądze, żeby skanalizować wszystkie tereny, na których powstają nowe budynki! – kwituje i dodaje, że w dostępnych dokumentach jest mowa także o zakazie pozyskiwania kopalin i nie będzie mogła powstać tu nawet żwirownia. Pyta więc, jak to się ma do tego, że niedawno pozwolenie na ich pozyskiwanie zostało wydane we wsi Kębłowo.

– Mamy tu też zapis o składowaniu opakowań po środkach ochrony roślin. Każdy z rolników może takie opakowania dziś składować. I nie mówimy tu o składowaniu przemysłowym, ale o składowaniu do czasu ich oddania – mówi radny. – Takich zapisów jest tutaj dosyć dużo i zastanawia mnie tylko jak to się ma do faktu, że 100 m od ujęcia wody od kilku lat znajduje się ogromna ferma kur na milion sztuk. I wtedy pan Ganowicz nie interweniował. Gdzie był jak powstawała? Wzywam pana burmistrza, żeby te pisma, które wpłynęły do radnych 18 marca i dziwię się, że nie były procedowane na komisji kwietniowej, zostały przekazane sołtysom i żeby zostały przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne. Bo ja tu widzę poważne obostrzenia dla prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej – podkreśla radny.

EI

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News