NewsWOLSZTYN

Prokuratura prześwietli pracę urzędniczki. Miała udostępniać innym tajne dokumenty2 min na czytanie

News - Prokuratura prześwietli pracę urzędniczki. Miała udostępniać innym tajne dokumenty - myregion

Cieszy się opinią dobrego pracownika, ale w latach 2016 – 1019 miała przesyłać osobie nieuprawnionej dokumenty objęte tajemnicą służbową. Były wśród nich m.in. dane osób fizycznych i firm dzierżawiących od gminy lokale i ziemię. A chodzi o jedną z urzędniczek Urzędu Gminy w Przemęcie. 

Jak ustaliliśmy, kobieta miała wykorzystywać do tego służbową i prywatną skrzynkę mailową. Dokumenty miały trafiać z jednej na drugą, a potem do osoby trzeciej, która miała pomagać urzędniczce wypełniać jej zawodowe obowiązki. Pocztowa żonglerka może świadczyć świadczyć o próbie ukrycia faktu ujawniania informacji urzędowych osobom postronnym, czyli zacieraniu śladów tych co najmniej nieetycznych – a jak podnosi zawiadamiający, także niezgodnych z prawem, praktyk. Chęć ukrycia zaś dowodzi, że urzędniczka miała świadomość, że postępuje niewłaściwie. 

Zawiadomienie z wnioskiem o ściganie urzędniczki, na wniosek swojego klienta przesłała do wolsztyńskiej prokuratury kancelaria z Zielonej Góry. Jak twierdzi w swoim piśmie zielonogórski adwokat, zgodnie z zawartą z pracodawcą umową, urzędniczka była zobowiązana do zachowania tajemnicy służbowej i przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, a jednak skanowała i przesyłała klientowi kancelarii dokumenty związane z działalnością gminy. 

Jego zdaniem naruszała więc prawnie chronione interesy osób trzecich i działała na szkodę interesu publicznego. W ocenie adwokata wyczerpuje to znamiona przestępstwa z art. 266 par. 2 Kodeksu karnego, który mówi, że funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

EI

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News