GRODZISK

Próba oszustwa? Burmistrz nie odpowie na prośbę Poczty Polskiej o udostępnienie danych wyborców2 min na czytanie

GRODZISK - Próba oszustwa? Burmistrz nie odpowie na prośbę Poczty Polskiej o udostępnienie danych wyborców - myregion

Jak pisaliśmy wczoraj TUTAJ, nadawca wniosku, przestawiający się jako Poczta Polska, przysłał pismo do urzędu miasta w Grodzisku Wielkopolskim i wielu innych, w którym zwraca się o udostępnienie danych z rejestru wyborców w formie elektronicznej. Wniosek nie został przez nikogo podpisany i nie zawiera kopii rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców. 

W związku z zaistniałą sytuacją burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan wydał oświadczenie następującej treści:

Drodzy Mieszkańcy, do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim w dniu 23 kwietnia 2020 roku, jak i do wielu urzędów miast i gmin w Polsce, wpłynął anonimowy e-mail pochodzący rzekomo od Poczty Polskiej. W e-mailu tym, powołując się na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku wnioskowano o przekazanie spisu wyborców w celu przygotowania wyborów korespondencyjnych. Pragnę przypomnieć, że uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 roku o szczegółowych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku jest aktualnie procedowana w Senacie, i nie jest prawem obowiązującym w Polsce. Bulwersująca jest zarówno treść e-maila, która nie znajduje żadnych podstaw w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jak również jego forma, która przypomina próbę wyłudzenia danych osobowych tj. wyborców naszej gminy. Oświadczam, że jako Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego nie wyrażam zgody na bezprawne dysponowanie danymi osobowymi naszych Mieszkańców. Uważam to za wyraz lekceważenia nas jako obywateli gminy Grodzisk Wielkopolski i stanowczo się temu przeciwstawiam. W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców informuję, że nie udostępnię tych danych. 
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w GRODZISK