NewsWOLSZTYN

Prezes firmy NorDan: Chcemy dać uczniom możliwość korzystania z nowoczesnych technologii3 min na czytanie

News - Prezes firmy NorDan: Chcemy dać uczniom możliwość korzystania z nowoczesnych technologii - myregion

Firma NorDan rozpoczyna projekt związany z klasą patronacką. O szczegółach rozmawiamy z prezesem zakładu, Waldemarem Ptakiem. 

Z którą ze szkół jest realizowany projekt? W jaki sposób się to odbywa i gdzie uczniowie będą się uczyć?

Projekt jest realizowany przy Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie. W firmie NorDan uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się nowoczesnymi technologiami dostępnymi w naszych fabrykach. Zakres przekazywanej wiedzy będzie realizowany przez naszych inżynierów w oparciu o tematykę programową w danej klasie.

Gdzie i w jaki sposób można zapisać się do klasy patronackiej i czy jest to bezpłatne? Ile trwa nauka?

Nauka jest bezpłatna, wszystkie osoby, które rozpoczynają naukę na kierunku Technik Mechatronik, będą miały możliwości skorzystania z naszej oferty i uczestniczenia w zajęciach. Dodatkowo w starszych klasach uczniowie będą mogli zrealizować praktyki w naszych zakładach do czego oczywiście będziemy zachęcać.

Czy jest to pierwsza taka inicjatywa państwa firmy czy kolejna edycja? 

Tak, to jest nasza pierwsza inicjatywa mająca na celu nawiązanie współpracy ze szkołą. Bierzemy odpowiedzialność za aktywny udział w procesie edukacji. W ten sposób wspieramy uczniów, szkołę, a także naszą lokalną społeczność.  Doświadczenie zdobyte w naszych zakładach na pewno przełoży się na dalszy rozwój zawodowy osób, które przystępują do naszego programu.

Z jakiego powodu podjęli państwo decyzję o utworzeniu takiej klasy?  

Powodów było kilka, niemniej najważniejszym z naszej perspektywy jest umożliwienie młodym ludziom wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, poznanie środowiska produkcyjnego od środka. Poza tym dajemy możliwość korzystania z nowoczesnych technologii, narzędzi oraz fachowej wiedzy, którą przekazywać będą nasi specjaliści zatrudnieni w różnych obszarach m.in. inżynierowie, operatorzy, mechanicy. W naszej firmie uczniowie będą mieli zapewnione bezpieczne i sprzyjające warunki do zdobywania wiedzy.

Czy absolwenci klasy patronackiej będą zatrudniani w państwa firmie w pierwszej kolejności? 

Na chwilę obecną nie mamy planów i ustalonych zasad czy reguł, jak takie osoby miałyby być rekrutowane. Uważamy, że to będzie zupełnie naturalny proces, nie chcemy zamykać się na żadne rozwiązania w zakresie rekrutacji i nawiązywania współpracy z różnymi osobami. Naszym celem jest to, żeby uczniowie doskonalili swoje umiejętności u nas a po skończeniu szkoły mogli łatwo odnaleźć się na rynku pracy. Oczywiście w ramach potrzeb kadrowych zakładamy możliwość zatrudnienia absolwentów danego kierunku, ale myślę iż jest na to jeszcze za wcześnie. Dopiero startujemy.

Jakie konkretnie umiejętności nabędą uczniowie, których będą państwo kształcić? 

Uczniowie przed wszystkim będą mieli okazje zobaczyć jak wygląda praca w organizacji, jak funkcjonuje się w dużym zakładzie. Z naszymi inżynierami i pracownikami poznają jak należy działać i współpracować, tak by zakład mógł funkcjonować. Jest to dzisiejszych czasach bardzo ważne. Uważam, iż powiązanie teorii i praktyki da w efekcie wiele pozytywnych rezultatów dla wszystkich uczniów przystępujących do praktyk u nas. 

Czy podobne inicjatywy podejmują również zakłady NorDan w innych lokalizacjach?  

Działanie na rzecz lokalnych społeczności jest wspólną ideą całej grupy. Projekt wspierania edukacji młodzieży pojawia się się w naszych oddziałach na wielu płaszczyznach między innymi poprzez praktyki wakacyjne, staże czy też tak jak teraz program „klasy patronackiej”. Wierzymy, iż wspólne działanie szkolnictwa i biznesu przełoży się rozwój naszej młodzieży co w efekcie będzie miało pozytywny wpływ na rozwój ich ścieżek zawodowych i karier oraz wzmocni polską gospodarkę.


Dziękuję za rozmowę. 

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News