GRODZISKNews

Pracują dla innych, teraz postanowili wzajemnie się poznać. I mają już nowe pomysły4 min na czytanie

GRODZISK - Pracują dla innych, teraz postanowili wzajemnie się poznać. I mają już nowe pomysły - myregion

W ostatni wtorek w ogrodzie przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach odbyło się spotkanie integracyjne pracowników podmiotów ekonomii społecznej z powiatu grodziskiego. Integracja pracowników nastąpiła dzięki współpracy WTZ prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SERCE” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

Organizatorom zależało, by tego typu instytucje wzajemnie się poznały, a pracownicy wymienili się doświadczeniem i dobrymi praktykami. – Zależało nam by zintegrować nasze środowisko. Wszyscy pracujemy w jednym sektorze, chcieliśmy porozmawiać osobiście, by łatwiej było nam później się komunikować i wspierać – wyjaśnia Katarzyna Krysmann, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „SERCE”. 

W spotkaniu oprócz PCPR i rakoniewickich WTZ-ów uczestniczyli pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Wygodna Stacja” w Wielichowie, przedstawiciele WTZ prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Grodzisku  Wlkp. oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z Wielichowa. Zaproszone zostały także spółdzielnie socjalne „Serce” z Rakoniewic i spółdzielnia „Na Piątkę” z Grodziska Wlkp. Od strony projektowej wsparcie merytoryczne zapewniała doradczyni z Stowarzyszenia CENTRUM PISOP z Leszna.

Podmioty ekonomii społecznej to instytucje, które pomagają znaleźć pracę osobom wykluczonym społecznie. Ich działania polegają na świadczeniu usług użyteczności publicznej. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym to osoby bezdomne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby chore psychicznie, osoby niepełnosprawne, uzależnione, opuszczające zakłady karne i zakłady poprawcze, ofiary patologii życia rodzinnego oraz dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych. Często mają duży problem by znaleźć zatrudnienie, brakuje im umiejętności i przeszkolenia. Stowarzyszenia prowadzą warsztaty terapii zajęciowej organizują zajęcia i wspierają potrzebujących. Spółdzielnie socjalne pomagają takim osobom oferując im kursy szkoleniowe i zatrudnienie.

Na terenie powiatu grodziskiego funkcjonują trzy spółdzielnie socjalne. Spółdzielnia Socjalna “Serce” w Rakoniewicach, Spółdzielnia Socjalna “Na Piątkę” w Grodzisku i nowopowstała Spółdzielnia Socjalna “Dworzec”.

Spółdzielnie nawiązują z członkami spółdzielcze umowy o pracę i jako przedsiębiorstwa społeczne prowadzą działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści swoim członkom. Jednak najważniejsze jest to, że zysk ze wspólnej pracy przeznaczony jest na rehabilitację i terapię. Spółdzielnia zapewnia stałą opiekę psychologiczną a jej członkowie systematyczne podnoszą swoje kompetencje społeczne. 

W Rakoniewicach w spółdzielni można zakupić wyroby wytwarzane przez pracowników rekrutujących się z sąsiadujących ze spółdzielnią Warsztatów Terapii Zajęciowej. Spółdzielnia w Rakoniewicach w założeniu miała aktywizować zawodowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną. I to się udało. Trzynaścioro członków pracuje w spółdzielni już od kilku lat. Wytwarzane przez nich produkty to eko-podpałka, która ma atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny i przyłbice ochronne z certyfikatem i znakiem „Zakup Prospołeczny”.

W Grodzisku natomiast spółdzielnie zajmują się gastronomią. Pracownicy spółdzielni „Na Piątkę” przygotowują pyszne kanapki, prowadzą mini barek, serwują w nim kawę i herbatę i sprzedają ciasta w sklepie przy ulicy Bukowskiej. Każdego klienta witają uśmiechem, a nierzadko uściskiem dłoni. Pieczywo i ciastka pochodzą z Piekarni Piotr Gwóźdź, która z nimi współpracuje i ich wspiera. W powstałej niedawno spółdzielni socjalnej „Dworzec” także w Grodzisku pracownicy serwują obiady, kanapki i desery. W godzinach od 10 do 16 można się posilić w barku lub czekając w pięknie wyremontowanej poczekalni Dworca.

Jedyny w powiecie Środowiskowy Dom Samopomocy „Wygodna Stacja” w Wielichowie, który powstał w grudniu 2020 roku, to placówka dziennego pobytu, która przygotowuje do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. Placówka jest przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub ze spektrum autyzmu, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu społecznym.

Spotkanie przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji zaowocowało nowymi pomysłami i wymianą rozwiązań dotyczących codziennych problemów w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej.Uczestnicy spotkania zasugerowali potrzebę organizacji kolejnych spotkań, a nawet stworzenia Powiatowego Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej, które mogłoby gromadzić co roku wszystkich zainteresowanych problematyką działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

AS

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w GRODZISK