GRODZISKNews

Powstanie Grodziska Rada Młodzieżowa. Teraz wniosek, później konsultacje i statut4 min na czytanie

GRODZISK - Powstanie Grodziska Rada Młodzieżowa. Teraz wniosek, później konsultacje i statut - myregion

W środę (20.10) w Sali CK Rondo odbyło się Grodziskie Forum Lokalne pn. „Razem czy osobno”, w którym wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy szkół, radni, przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego oraz goście z wykładami: Paweł Walecki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz dr Andrzej Zygadło z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkanie miało charakter warsztatowy i jego celem była diagnoza potrzeb młodych ludzi w gminie Grodzisk Wlkp. Organizatorem była Grodziska Biblioteka Publiczna a partnerami były gmina Grodzisk Wielkopolski, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Program Równać Szanse.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się już w 2019 roku. Dzięki rozmowom i ankietom przeprowadzonym wśród młodzieży poznano zasoby młodych ludzi, którzy podzielili się z prowadzącymi swymi marzeniami i obawami. Młodzież mówiła o tym jak postrzega samorząd i perspektywę życia w Grodzisku. Padły propozycje i ustalenia, co do przyszłych działań, jednak pandemia pokrzyżowała dalsze plany. 

Po dwóch latach, na drugim spotkaniu nazwanym Grodziskim Forum Lokalnym powrócono do tematu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu gminy. Przedstawiciele młodego pokolenia zaprezentowali zebranym projekty, w których uczestniczą w ramach konkursu „Równać szanse”. Joanna Kalińska pełnomocnik Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła zebranym wyniki ankiet i rozmów z młodzieżą, które pozwoliły poznać mocne i słabe strony młodszego pokolenia mieszkańców gminy. Uczestnicy spotkania stawiali kolejne tezy na temat aktualnej sytuacji młodzieży z uwzględnieniem wpływu epidemii i jej konsekwencji. Forma warsztatów pozwoliła zebranym na twórcze podejście do tematu, co ostatecznie zaowocowało opracowaniem planu działań na rzecz młodzieży. 

– Działania na rzecz powołania Grodziskiej Rady Młodzieżowej rozpoczęliśmy w już w pierwszej połowie 2019 r. Z prowadzonych z młodymi ludźmi rozmów i dyskusji wynikało, że jest zapotrzebowanie na przeprowadzenie takiej inicjatywy. Niestety, pandemia odsunęła te plany w czasie, jednak teraz możemy do nich wrócić – mówi Marcin Brudło, zastępca burmistrza Grodziska Wlkp. Jak podkreśla, samorząd chętnie wspiera młodzież w jej inicjatywach, zarówno merytorycznie, infrastrukturalnie jak i finansowo. A takich oddolnych projektów realizowanych przez młodych ludzi jest coraz więcej, co bardzo cieszy. Grodziskie forum jest kolejnym ze spotkań, na którym omawiane są możliwości młodych ludzi.

– Chcemy dać szansę młodemu pokoleniu, by o ważnych dla siebie sprawach mówiło własnym językiem, by mogło poczuć sprawczość. Już niedługo wejdą w dorosłość, a młodzieżowa rada będzie dobrą szkołą samorządności i wypracowaniem dobrych praktyk w dialogu z dorosłymi. Bo dialog jest najważniejszy i warto, mimo różnic pokoleniowych, wzajemnie się słuchać i wypracować wspólne kierunki działania – wyjaśnia Marcin Brudło. Grodziska Rada Młodzieżowa ma szansę powstać już niedługo. Wiceburmistrz zapowiada, że na przyszłej sesji zostanie złożony do Rady Gminy wniosek o powołanie Rady Młodzieżowej, a następne kroki to konsultacje, przygotowanie projektu statutu i przedstawienie go radzie. A później wybory do rady i szansa dla młodzieży, by mogła przez swych reprezentantów w samorządzie aktywnie konsultować, doradzać i działać na rzecz swoich rówieśników.

AS

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w GRODZISK