NewsWOLSZTYN

Powiat chce obniżyć dodatki do pensji nauczycieli i pozbyć się kłopotliwego zapisu o nadgodzinach2 min na czytanie

News - Powiat chce obniżyć dodatki do pensji nauczycieli i pozbyć się kłopotliwego zapisu o nadgodzinach - myregion

W czwartek (2.07.) komisja edukacji rady powiatu wolsztyńskiego dyskutować będzie o regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez powiat.

Radni otrzymali projekt uchwały o zmianie dotychczasowego regulaminu, w którym zapisany jest minimalny 5-procentowy dodatek za pracę w trudnych warunkach. Dotychczas nauczycielom przysługiwał dodatek od 5 do 10 procent stawki bazowej czyli wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, magistra z przygotowaniem zawodowym.

Według projektu uchwały z regulaminu znika za to paragraf mówiący o prawie do jednego, wyższego dodatku w przypadku, gdy nauczyciel pracuje jednocześnie w warunkach trudnych i uciążliwych czyli np. dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami, których stan zdrowia wymaga stałej opieki lub udzielania pomocy albo nieletnimi przebywającymi w zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym, dla wielokrotnych uciekinierów, z zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami osobowości, uzależnionymi od środków odurzających lub psychotropowych, nosicielami wirusa HIV oraz przebywającymi w schroniskach interwencyjnych. Zapis ten był sprzeczny z obowiązującymi przepisami, które mówią wyraźnie, że w takiej sytuacji nauczycielowi przysługują dwa niezależne dodatki.

Rozszerzona ma zostać natomiast skala dodatku motywacyjnego. Dotychczas wyróżniający się nauczyciele mogli przez okres od 6 do 12 miesięcy otrzymywać dodatek w wysokości od 6 do 20 procent stawki bazowej. Według projektu uchwały minimalny dodatek motywacyjny wynosić ma 1 procent.

Z regulaminu zniknąć ma także ustęp mówiący o tym, że nadgodziny, które nauczyciel wpisane ma do stałego planu lekcji, a które nie zostały zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się jako przepracowane. O tym, że powiat wolsztyński ma w regulaminie wynagradzania zapis odnoszący się bezpośrednio do epidemii, pisaliśmy w maju na łamach tygodnika Na Temat i to na ten zapis powoływała się przewodnicząca wolsztyńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – Magdalena Piotrowska, zwracając uwagę, że nauczycielom nie zostały wypłacone pieniądze za nadgodziny zawieszone wraz z zamknięciem szkół, a przed wprowadzeniem obowiązku zdalnego nauczania.

W komisji edukacji rady powiatu zasiada siedmioro radnych. Przewodnicząca Dorota Gorzelniak, zanim została wójtem gminy Przemęt i członkiem zarządu powiatu, była germanistką w szkole w Mochach. Starosta Jacek Skrobisz uczył angielskiego i był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie, zresztą zaraz po Ryszardzie Kurpie – emerytowanym nauczycielu matematyki. Janusz Mrozkowiak to polonista i także były dyrektor SP 3, który aktualnie uczy młodzież w Zespole Szkół Zawodowych. W komisji zasiadają również historyk i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie – Mariusz Urban oraz dyrektorka przedszkola w Siedlcu – Teresa Sobkowiak. Jedyny członek komisji, który nauczycielem nie jest i nigdy nie był to Maciej Wita… Ale jego siostra jest przedszkolanką.

EI

FOT. ILUSTRACYJNE

Podziel się informacją ...
 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  12
  Udostępnienia

Zobacz inne

Więcej w News