NewsWOLSZTYN

Porody w trakcie czwartej fali koronawirusa. Jest komentarz dyrektora szpitala1 min na czytanie

News - Porody w trakcie czwartej fali koronawirusa. Jest komentarz dyrektora szpitala - myregion

W ubiegłym tygodniu NFZ poinformował o zmianach dotyczących porodów pacjentek zakażonych wirusem Sars-CoV-2, które dotychczas trafiały do szpitala specjalistycznego w Poznaniu i tam rodziły. Obecnie takie porody przyjmowane są w szpitalach powiatowych, do czego odnosi się dyrektor wolsztyńskiej lecznicy Karol Mońko. 

– Przez cały okres pandemii oddział położniczo-ginekologiczny szpitala w Wolsztynie kontynuował działalność, w szczególności w zakresie przyjmowania i opieki nad rodzącymi. Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami NFZ, ciężarne z uprzednio rozpoznanym zakażeniem były przekazywane do szpitali III poziomu zabezpieczenia covidowego, np. do kliniki przy ul. Polnej w Poznaniu – przyznaje dyrektor wolsztyńskiej lecznicy Karol Mońko.

– Pacjentki, które uzyskały dodatni wynik testu w kierunku Covid-19 w trakcie pobytu w szpitalu, rodziły w Wolsztynie, podobnie jak pacjentki „dodatnie”, których stan zaawansowania porodu nie pozwalał na transport do innej placówki – dodaje. A to znaczy, że dla nasi położnicy mają już doświadczenie z pacjentkami covidowymi i ich nowo narodzonymi dziećmi.

– Zarówno przygotowanie do porodu, sam poród, jak i opieka nad matką i noworodkiem w takim przypadku musi się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zmiana wytycznych NFZ dotycząca III poziomu zabezpieczenia covidowego wraz z rosnącą liczbą zakażeń stanowi więc duże wyzwanie organizacyjno – epidemiologiczne zarówno dla oddziału położniczego, oddziału noworodkowego, jak i całego szpitala – zaznacza jednak dyrektor nie dyskutując z odgórnymi decyzjami, bo jak powiedział niedawno w sprawie uruchomienia oddziału covidowego, pomimo wszelkich problemów kadrowych czy organizacyjnych, z jakimi się wiążą, trzeba je wykonać.

EI 

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News