REGION

Ponad 1400 wniosków złożyli nasi przedsiębiorcy do urzędów pracy. Chodzi o mikropożyczki2 min na czytanie

REGION - Ponad 1400 wniosków złożyli nasi przedsiębiorcy do urzędów pracy. Chodzi o mikropożyczki - myregion

Powiatowe urzędy pracy w Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu i Wolsztynie rozpatrują wnioski przedsiębiorców o mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Do środy (22.04.) wpłynęło ich 1 tys. 401.

– Wpłynęło dotychczas 390 wniosków dot. mikropożyczki dla przedsiębiorców. W tej chwili jest ogłoszony nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – informujeIlona Maciejewska, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wielkopolskim.

–Do naszego urzędu wpłynęło 426 wniosków o nieoprocentowaną pożyczkę dla przedsiębiorców. Urząd cały czas przyjmuje wnioski na udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników oraz wnioski na jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – dodaje Bogumiła Sprywa z PUP w Nowym Tomyślu.

– Do 21 kwietnia wpłynęło 585 wniosków, z tego rozpatrzono pozytywnie 434, negatywnie 11 – informuje Sylwia Tomiak-Rozynek, dyrektor PUP w Wolsztynie. W najbliższych dniach zostanie uruchomiony nabór na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wszelkie informacje znajdą się na stronie www.praca.gov.pl– dodaje dyrektor.

Niskooprocentowana pożyczka, w kwocie do 5 tys. złotych,to jedna z form pomocy, jaką przewiduje tarcza antykryzysowa. Mogą się o nią starać przedsiębiorcy, którzy w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. O pomoc mogą się również ubiegać mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Warunkiem jest także prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 r. 

Wniosek składa się do urzędu pracy, który działa na terenie powiatu, gdzie prowadzi się działalność gospodarczą. Można go złożyć elektronicznie za pomocą portalu praca.gov.pl lub w formie papierowej do urzędu. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy. Spłata rozpoczyna się po upływie trzymiesięcznej karencji. Pożyczka może zostać umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy. 
RED

fot. Na zdjęciu Sylwia Tomiak-Rozynek, dyrektor PUP w Wolsztynie

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w REGION