NewsWOLSZTYN

Policzyli obecności i pokazali kto jest sumienny, a kto ma pod górkę2 min na czytanie

News - Policzyli obecności i pokazali kto jest sumienny, a kto ma pod górkę - myregion

W wyniku sporów, kto pracuje na rzecz mieszkańców lepiej, a kto więcej, starosta i radny jednocześnie – Jacek Skrobisz, zapowiedział niedawno przedstawienie szczegółowej statystyki udziału poszczególnych radnych w pracach rady podkreślając, że liczby są najbardziej obiektywnym wskaźnikiem. Przewodniczący rady powiatu – Janusz Mrozkowiak przedstawił wyniki tych analiz.

Według udziału w sesjach rady powiatu, najwyższą 100-procentową frekwencję maj : Janusz Mrozkowiak, Michał Nowak i Jacek Skrobisz. Po jednym z 34 posiedzeń opuścili: Anna Piskorska, Adam Kasprzyk i Teresa Sobkowiak, dwa – Antoni Janik, a po trzy: Hieronim Birk, Dorota Gorzelniak, Wiesław Janowicz i Andrzej Rogozinski. Stawkę zamykają Mariusz Urban z obecnością na 27 posiedzeniach rady i Maciej Wita, który uczestniczył w 21 z 34 sesji.

Najbardziej zdyscyplinowaną komisją rady jest komisja skarg, wniosków i petycji, która od początku kadencji aż dwa razy spotkała się w pełnym – 5-osobowym składzie. Pozostałym komisjom sztuka ta nie udała się ani razu. Faktem jest jednak, że komisja skarg obraduje najrzadziej ze wszystkich i w ciągu ponad dwóch lat zebrała się tylko sześciokrotnie, a za każdym razem obecni byli tylko Antoni Janik i Teresa Sobkowiak. Ryszarda Kurpa zabrało raz. Bez Wojciecha Gocłowskiego radni spotkali się dwa razy, a bez Macieja Wity – trzy.

Spośród 10 radnych komisji budżetowej, infrastruktury i ochrony środowiska, która od początku kadencji spotykała się aż 35 razy, najwyższą frekwencją mogą się poszczycić radni: Michał Nowak, który opuścił tylko jedno posiedzenia oraz Anna Piskorska i Stanisław Skorupka z wynikiem 33 obecności. Najrzadziej w pracach komisji uczestniczyli: Hieronim Birk -27 posiedzeń, Dorota Gorzelniak – 26 i Mariusz Urban – 22. Generalnie uznać można, że komisja budżetowa jest najbardziej pracowita, a jej członkowie mogą się pochwalić bardzo wysoką frekwencją.

Komisja zdrowia, pomocy społecznej, porządku publicznego i przeciwdziałania bezrobociu obradowała od początku kadencji 27 razy. Najwyższą frekwencję ma Ryszard Kurp uczestniczący w 26 posiedzeniach, a Antoni Janik i Wiesław Janowicz opuścili po dwa posiedzenia. Pozostali członkowie wzięli udział w 23 lub 24 spotkaniach.

Komisja rewizyjna spotykała się 23 razy. Spośród czterech jej członków, dwaj – Jan Haremza i Adam Kasprzyk, opuścili po dwa posiedzenia, a dwaj pozostali – Michał Nowak i Stanisław Skorupka, po trzy.

Komisja edukacji, kultury, promocji, sportu i turystyki także obradowała 23 razy. 100-procentową frekwencją może się poszczycić tylko Dorota Gorzelniak, Janusz Mrozkowiak uczestniczył w 22 posiedzeniach, a Mariusz Urban w 18. Teresa Sobkowiak i Ryszard Kurp uczestniczyli w pracach komisji 17 razy, Jacek Skrobisz – 16, a Maciej Wita – 9.

EI

foto. ilustracyjne

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News