REGION

Poczta Polska przysłała anonim, w którym prosi o dane wyborców. Urzędy ich nie przekażą2 min na czytanie

REGION - Poczta Polska przysłała anonim, w którym prosi o dane wyborców. Urzędy ich nie przekażą - myregion

Sekretarz gminy Grodzisk Wielkopolski Artur Kalinowski mówi wprost, że wniosek jest niewiarygodny. – Nie ma takiego podmiotu jak Poczta Polska. Jest Poczta Polska S. A. Poza tym wniosek nie został przez nikogo podpisany i nie zawiera kopii rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców. – Burmistrz Chodzieży już złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Podejrzewa próbę wyłudzenia danych osobowych – mówi Kalinowski.

Nadawca wniosku przestawiający się jako Poczta Polska przysłał pismo, w którym zwraca się o udostępnienie danych z rejestru wyborców w formie elektronicznej. – Nie ma podstaw prawnych do analizy tego wniosku i udostępnienia tych informacji – podkreśla Artur Kalinowski. – Organizacją wyborów zajmuje się Państwowa Komisja Wyborcza. Można by się zastanawiać ewentualnie nad realizacją w odniesieniu do wyborców, którzy ukończyli 65 rok życia, ale wyłącznie wtedy, gdyby wniosek ten był sformułowany prawidłowo, podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wyznaczonego operatora oraz wspomnianego już rozstrzygnięcia – podkreśla sekretarz Kalinowski.

– Wiele miast informuje nas, że otrzymały anonimowe maile od spółki Poczta Polska, mające charakter wniosku o udostępnienie danych dotyczących tzw. wyborów korespondencyjnych. Wnioski de facto dotyczą sporządzenia nowego rodzaju rejestru zawierającego w określonym układzie dane z różnych źródeł, które pozostają w dyspozycji urzędów miast. Oczywiście sporządzenie takiego zestawu danych wg podanego wzoru będzie wymagać wielu tygodni pracy. Poza tym spis wyborców jest dziś zdefiniowany w rozporządzeniu zupełnie inaczej, niż to, co chce pocztowy anonim – pisze też w oświadczeniu na oficjalnej stronie Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, dyrektor biura związku. – Nie należy odpowiadać na te anonimowe maile, co wprost wynika z załączonego Komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej – dodaje.

RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w REGION