NewsREGION

Od dzisiaj wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przepisy dotyczą na razie okresu od 1 do 20 września2 min na czytanie

News - Od dzisiaj wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przepisy dotyczą na razie okresu od 1 do 20 września - myregion

Jeśli żłobek, przedszkole lub szkoła zostaną zamknięte to rodzicom dzieci do 8 roku życia znów przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. – Zasiłek przysługiwać będzie również w sytuacji, gdy placówki szkolno-wychowawcze, z powodu ich ograniczonego funkcjonowania, nie będą mogły zapewnić dziecku opieki, np. gdy lekcje odbywać się będą w trybie hybrydowym – część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy, będzie się można starać, także w przypadku, braku możliwości opieki przez nianię – informuje Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. 

Na tych samych zasadach zasiłek przysługiwać będzie ubezpieczonym rodzicom dzieci do lat 16, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, a także rodzicom dzieci do 18 roku życia – jeśli mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Rodzicom, których dzieci mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 24 lat.

O świadczenie mogą występować także rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą, jeśli z powodu COVID-19 zamknięte zostaną szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub innej placówki dziennego pobytu zapewniające opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym. 

– Zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy się nie zmieniły. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u pracodawcy lub zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wyjaśnia Marlena Nowicka. – Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS-ie. Można to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych – dodaje.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka, może zapewnić mu opiekę, bo jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki, podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. 

EI

Podziel się informacją ...
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  6
  Udostępnienia

Zobacz inne

Więcej w News