NewsNOWY TOMYŚL

Od 1 czerwca spółdzielnia podniosła czynsze. Prezes wyjaśnia z jakiego powodu i tłumaczy, dlaczego będą kolejne podwyżki3 min na czytanie

News - Od 1 czerwca spółdzielnia podniosła czynsze. Prezes wyjaśnia z jakiego powodu i tłumaczy, dlaczego będą kolejne podwyżki - myregion

Lokatorzy alarmują, że na początku roku spółdzielnia znacząco podniosła czynsze, a już znowu – w miesięcznym odstępie czasu przyszły dwa kolejne zawiadomienia o podwyżkach. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu – Andrzej Funka wyjaśnia, że złożyły się na to głównie koszty niezależne od spółdzielni. – Podwyżka styczniowa związana była z korzystaniem z telewizji kablowej. Podwyżka tej opłaty o 5 zł wynikała z konieczności dostosowywania jej do kosztów funkcjonowania telewizji. Dziś możemy powiedzieć, że przyjmując aktualny poziom kosztów nie osiągnęliśmy jeszcze ich zrównania z dochodami. Brakuje niewiele, ale równowagi jeszcze nie ma – mówi Andrzej Funka.

– Spółdzielnia zwiększyła także wysokość opłaty eksploatacyjnej na os. Batorego i Północ oraz przy ul. Wypoczynkowej o 20 gr – dodaje prezes. –Wzrost tej opłaty wynikał z konieczności zniwelowania różnic pomiędzy kosztami i dochodami eksploatacji, zgodnie z zaleceniami biegłych, badających bilanse spółdzielni – wyjaśnia. Przy 5-metrowym mieszkaniu to 10 zł. Jak tłumaczy Andrzej Funka, w 2020 r. na poziom przewidywanych kosztów eksploatacyjnych decydujący wpływ mają przede wszystkim wzrost minimalnego wynagrodzenia o 15,6%, wpłaty na program Pracowniczych Planów Kapitałowych, przewidywana średnioroczna inflacja na poziomie 2,5% oraz prognozowana zmiana cen energii elektrycznej. Dlatego od 1 czerwca zaplanowany został kolejny wzrost opłaty eksploatacyjnej – także o 20 gr za m kw. powierzchni mieszkania. – Wraz ze wzrostem minimalnych wynagrodzeń wzrastają także koszty obowiązkowych ubezpieczeń społecznych obciążających pracodawcę. Wzrost płacy minimalnej wpływa na koszty eksploatacji zarówno z tytułu wynagrodzeń pracowników spółdzielni jak i wynagrodzeń podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz spółdzielni – mówi prezes.

Spółdzielnia musiała założyć także, przy ustalaniu zaliczek na centralne ogrzewanie, planowany wzrost cen energii cieplnej, która raz do roku jest rozliczana indywidualnie, ale do czynszu doliczane są zaliczki, które muszą zakładać potencjalny wzrost stawki. Zaliczka, którą spółdzielnia pobiera na poczet przyszłych rozliczeń indywidualnych wzrosła o 50 gr za każdy metr kwadratowy mieszkania. – Obecnie także woda jest rozliczana indywidualnie, ale musimy pamiętać, że niestety, ze względu na to, że dostawca wody dysponuje wodomierzami budynkowymi o większej dokładności niż wodomierze mieszkaniowe, to musimy się liczyć z różnicami pomiarów, które my, jako mieszkańcy spółdzielni, musimy pokryć. Taryfę na wodę zatwierdza gmina – tłumaczy prezes spółdzielni. Przed podwyżką spółdzielnia pobierała zaliczkę w kwocie 13 zł za 1 m sześcienny zimnej wody i ścieków. Obecnie cena metra sześciennego to 13 zł 55 gr. Wzrosła też cena podgrzania wody z 24 na 32 zł za kubik.

– Jeżeli ktoś ma pytanie na temat konkretnej zmiany swojej wysokości opłat za mieszkanie, to zawsze taką informację od nas uzyska, ale w pierwszej kolejności winien sprawdzić, czy wzrost kosztów dotyczy tej części zależnej od spółdzielni, czy też w części niezależnej od spółdzielni. Zawsze jesteśmy do dyspozycji, prosimy pytać – najlepiej mailowo lub telefonicznie.

EI

Czytaj także: Dlaczego wzrosła opłata za telewizję kablową w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu?

Czytaj także: Rosną czynsze w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. “Wiele opłat nie zależy od nas”

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News