NewsWOLSZTYN

Nowy raport finansowy nie pozostawia złudzeń: wolsztyńska lecznica jest niewypłacalna2 min na czytanie

News - Nowy raport finansowy nie pozostawia złudzeń: wolsztyńska lecznica jest niewypłacalna - myregion

Szpital to łódź podwodna, w dodatku tonąca. Radość z niedawnej kwotowej poprawy w rachunku spowodowanej wpływem środków za świadczenia covidowe jest najwyraźniej chwilowa i nieuzasadniona, bo to – podobnie jak kolejne bezzwrotne pożyczki dla szpitala, jedynie zatykanie dziury w burcie palcem.

Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej wolsztyńskiego szpitala za 2020 rok nie pozostawia złudzeń. Szpital idzie na dno i nic nie wskazuje na to, by mógł się od niego odbić. Co ciekawe, taki scenariusz równi pochyłej dla lecznicy zewnętrzna firma przewidziała już w 2019 roku na podstawie analogicznego dokumentu za rok 2018. Biegły rewident księgowy zajmujący się audytami szpitalnymi, Stanisława Świdroń i stwierdził wówczas, że sytuacja ekonomiczno – finansowa szpitala będzie się pogarszać, przy czym duży, skokowy spadek przypadnie na rok 2020.

Biegły rekomendował sporządzenie planu naprawczego, który uwzględniałby dwa warianty: konsolidację ze szpitalami w ościennych powiatach lub traktowanie straty szpitala jako strukturalnej i wymagającej stałego wsparcia z budżetu powiatu, a co za tym idzie coroczne uwzględnianie w budżecie środków na pokrycie straty.

Z ubiegłorocznego raportu o sytuacji szpitala w roku 2019 przygotowanym przez SP ZOZ w Wolsztynie wynika, że szpital osiągnął wówczas znacznie słabszy wynik niż zakładała to prognoza z 2019 i potwierdzała opinia Stanisława Świdronia, co oznacza, że nastąpiło gwałtowne pogorszenie się kondycji lecznicy , które utrzymuje się na przewidywanym wcześniej poziomie wyniki za lata 2020 i 2021 – i to bez uwzględnienia wówczas skutków pandemii, co świadczyć może o tym, że wpompowane w opiekę zdrowotną dodatkowe środki na walkę z Covid -19 spowodowały, że nie miała ona aż tak przemożnego wpływu na sytuację szpitala, jak się to przedstawia.

Na koniec 2020 r. szpital w Wolsztynie w dalszym ciągu nie miał płynności finansowej i jakichkolwiek szans na jej odzyskanie. Należności za wykonane procedury spływały na bieżąco, ale środki te nie pozwalały na pokrycie bieżących wydatków szpitala, czego efektem jest m.in. dzisiejsze zadłużenie lecznicy z tytuły niezapłaconych w terminie faktur, które na koniec czerwca 2021 r. wynosiło 1 mln. 900 tys. zł. A według analizy wypłacalności, SPZOZ Wolsztyn jest – w obrazowym uproszczeniu niewypłacalny po trzykroć, bo wskaźnik określający próg wypłacalności lecznicy został przekroczony ponad trzy razy.

EI

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News