NewsWOLSZTYN

Nie widzą możliwości dalszej współpracy dyrektorki szkoły z pracownikami i rodzicami2 min na czytanie

News - Nie widzą możliwości dalszej współpracy dyrektorki szkoły z pracownikami i rodzicami - myregion

Wraca temat petycji rodziców przedszkolaków z Kębłowa, którzy domagają się zwolnienia nauczycielki i odwołania dyrektorki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kębłowie. Pismo w tej sprawie złożyli 30 czerwca i zostało ono odczytane podczas narady dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolsztyn (1.07.), podczas której dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty miała się odnieść do kwestii nieprawidłowości w relacjach GZOEiAO z dyrektorami szkół i przedszkoli podnoszonych przez prezes wolsztyńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – nomen omen nauczycielkę, której zwolnienia domagają się rodzice.

Wczoraj (8.09.) sytuacja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kębłowie była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji skarg, wniosków i petycji oraz edukacji rady miejskiej. Uczestniczyli w niej radni, zainteresowane dyrektorka i nauczycielka oraz rodzice przedszkolaków. W sumie rozpatrywane były trzy skargi dotyczące placówki: rodziców na nauczycielkę, rodziców na dyrektorkę oraz nauczycieli na dyrektorkę.

Ta trzecia, to w sprawie osoby dyrektorki placówki zupełnie nowy wątek – tym razem przedstawiony przez pięć nauczycielek przedszkola, które czują się mobbingowane przez dyrektorkę, która – jak twierdzą, korespondencyjnie udzieliła im ustnych nagan. Jej list miała odczytać podczas rady pedagogicznej (25.08.) wicedyrektor szkoły.

– Czujemy się mobbingowane, upokorzone i zniesławione przed całym gronem pedagogicznym. Uważamy, że była to kara dla nas za to, że udałyśmy się na rozmowę do pana burmistrza w celu wyjaśnienia zarzutów w związku z petycją złożoną przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Stanęłyśmy w obonie dzieci i za to zostałyśmy ukarane – piszą nauczycielki w piśmie skierowanym do rady miejskiej.

Radni miejscy podkreślają, że sprawa jest niezwykle złożona i niestety niepozbawiana w ich odczuciu konfliktów personalnych o podłożu osobistym i ambicjonalnym. Dyskusja nad nią trwała kilka godzin i część wyartykułowanych zarzutów komisja uznała za zasadne, a zgromadzone w tej sprawie materiały pozwoliły większości radnym na wyciągnięcie wniosku, że nie widzą możliwości dalszej współpracy dyrektorki placówki z nauczycielami i rodzicami, a na to jest ich zdaniem tylko jedno rozwiązanie.

Dyrektor placówki nie zgadza się ze stawianymi jej zarzutami i złożyła obszerne wyjaśnienia poparte m. in. wynikami kontroli. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi będzie procedowana przez radę miejską na najbliższym posiedzeniu, w środę (29. 09.).

EI

fot. archiwym redakcji, Narada dyrektorów z dn. 1.07.2021 – odczytanie petycji rodziców dzieci z przedszkola w ZSP w Kębłowie.

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News