NewsREGION

Nic na papierze i żadnej gotówki. Za kilka dni duże zmiany w 500+2 min na czytanie

News - Nic na papierze i żadnej gotówki. Za kilka dni duże zmiany w 500+ - myregion

Duże zmiany w wypłatach 500 plus. Od 1 stycznia rodzice występujący o świadczenie wychowawcze po raz pierwszy będą składać wnioski do ZUS i będą to mogli zrobić wyłącznie w formie elektronicznej. Nie będzie także wypłat w gotówce.

Stopniowe przejęcie programu 500 plus przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Natomiast od 1 stycznia 2022 r., aby uzyskać prawo do świadczenia, na bieżący okres rozliczeniowy trwający do 30 maja 2022 r. rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek do ZUS. Ten będzie przyjmował nie tylko przyjmował wnioski o świadczenia 500 plus, ale i je wypłacał. Dotyczy to nowo narodzonych dzieci i takich, których rodzice będą wnioskowali o świadczenie po raz pierwszy. 

– Rodzice już pobierający 500 plus w ośrodkach pomocy społecznej, do końca maja będą je otrzymywali tak, jak dotychczas i na razie nie muszą robić nic – podkreśla Marlena Nowicka z wielkopolskiego oddziału ZUS. Świadczenie jest jednak przyznawane na wniosek i na rok – od 1 czerwca jednego roku, do 31 maja roku kolejnego, więc wcześniej czy później także oni będą musieli przenieść się do ZUS-u. – Szczegółów jeszcze nie znamy, dlatego o rozpoczęciu dla nich naboru wniosków na kolejny okres rozliczeniowy będziemy informować później – zapewnia Nowicka. Wnioski o świadczenia będzie można składać w ZUS-ie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformię Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną. 

– Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer konta – podkreśla Marlena Nowicka. – Ważna zmiana dotyczy także sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego. Wszelkie pisma, informacje i decyzje będą przekazywane wyłącznie w postaci elektronicznej na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów – dodaje.

EI

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News