NewsWOLSZTYN

Mieszkaniec żąda ukarania burmistrza. Chodzi o lekceważenie1 min na czytanie

News - Mieszkaniec żąda ukarania burmistrza. Chodzi o lekceważenie - myregion

Na sesji rady miejskiej za niespełna dwa tygodnie radni pochylą się nad skargą na burmistrza Wojciecha Lisa. Mieszkaniec zarzuca szefowi gminy, że przedstawiając informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 nie uwzględnił wyników nadzoru pedagogicznego.

Zgodnie z przepisami burmistrz ma obowiązek przedstawić taką informację do końca października. Już w sierpniu urzędnicy z gminy Wolsztyn napisali pismo do kuratorium oświaty w Lesznie prośbę o udzielenie informacji. Kuratorium poinformowało, że przeprowadziło jedną kontrolę planową, jedną kontrolę doraźną, jedną ewaluacje problemową, jedną ewaluację doraźną. Do tego monitorowali wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym w pięciu placówkach. Sprawdzili też przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych w dwóch placówkach. Taką informację dostali urzędnicy i tyle przekazał burmistrz Lis radnym.

Burmistrz nie mógł przedstawić wyników z ewaluacji doraźnej w Szkole Podstawowej nr 1, bo ta do końca sierpnia nie została jeszcze zakończona. Ewaluacja to kontrola placówki, w tym przypadku pod względem realizacji podstawy programowej oraz uwzględnieniu wniosków z analizy egzaminów ósmoklasisty w procesie edukacji. Raport w tej sprawie został opublikowany w internecie w październiku. Ocena kontrolujących była pozytywna, większych uwag nie było.

W projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi zapisano, że radni chcą ją uznać za bezzasadną. Ostateczne głosowanie odbędzie się pod koniec roku, czyli 29 grudnia.

JP

Podziel się informacją ...
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Udostępnienia

Zobacz inne

Więcej w News