NewsNOWY TOMYŚL

Mieszkańcy nie chcą obwodnicy, ale radni mają inne zdanie. I głosują “za”2 min na czytanie

News - Mieszkańcy nie chcą obwodnicy, ale radni mają inne zdanie. I głosują “za” - myregion

Radni gminy Zbąszyń jednogłośnie przegłosowali w poniedziałek (26.07.) dwie uchwały w sprawie budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 302. Chodzi o łącznik, który ma powstać od ulicy Mostowej do Warszawskiej.Nie posłuchali apelu mieszkańców zawartego w petycji.

Radni zgodzili się na przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. Przyjęli też uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowali budowę nowej drogi. W uzasadnieniu podkreślono, że wykorzystany zostanie teren nie zabudowany, od lat przeznaczony pod rozbudowę infrastruktury drogowej. Zaznaczono, że jest to element rozwoju sieci w Zbąszyniu, która w przyszłości ma zostać uzupełniona o obwodnicę miasta. Jak podkreślił przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Piskorski sprawa została omówiona na komisji wspólnej, na sesji żaden z radnych nie zabrał głosu. Koszty związane z budową drogi ma ponieść województwo wielkopolskie. Gmina zadeklarowała chęć partycypacji w kosztach wykupu gruntów.

Przewodniczący poinformował, że w dniu sesji wpłynęła petycja mieszkańców w sprawie budowy łącznika i obwodnicy miasta. Każdy z radnych otrzymał komplet dokumentów, ale nie mieli jednak czasu się z nimi zapoznać. Prawnik obecny na sesji wyjaśnił, że na rozpatrzenie petycji urzędnicy mają trzy miesiące. Niezwłocznie jej treść powinna zostać opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zebrano ponad 350 podpisów mieszkańców centrum Zbąszynia oraz Nądni i Chrośnicy, którzy sprzeciwiają się budowie drogi. Część z nich nie chce oddać swoich działek pod nowy szlak. Mieszkańcy w treści petycji apelują do radnych o nie przyjmowanie uchwał w sprawie budowy łącznika i podjęcie działań zmierzających do budowy obwodnicy miasta. Autorzy petycji podkreślają, że złożyli petycję w czwartek (22.07.).

JP

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News