NewsREGION

LGBT: Kościół chce utworzenia poradni dla osób pragnących „odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową”2 min na czytanie

News - LGBT: Kościół chce utworzenia poradni dla osób pragnących „odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową” - myregion

Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła dziś liczący 27 stron dokument, który powstawał przez rok. Jest w nim mowa m.in. o szacunku, jaki powinno się darzyć osoby „związane z ruchem LGBT”, a także o tym, iż Kościół jest otwarty na dialog z każdym człowiekiem „dobrej woli”. W dokumencie Kościół nawiązuje do słów papieża Franciszka i wskazuje, że „spotyka się on z osobami identyfikującymi się z LGBT+, wyciąga do nich życzliwie rękę, wyraża zrozumienie dla skłonności, ale jednocześnie nie unika jasnego przedstawienia nauki Kościoła na temat ideologii gender oraz praktyk przeciwnych naturze i godności człowieka zawartej w jego oficjalnych dokumentach i syntetycznie przedstawionej w Katechizmie Kościoła Katolickiego”.

– Wyzwania, z jakimi spotyka się dziś społeczność ludzka i eklezjalna jest związana z rewolucją seksualną i przemianami kulturowymi i społecznymi, jakie jej towarzyszyły – wskazują polscy biskupi. Podkreślają, że „postawa lekceważenia biologicznych i psychicznych elementów ludzkiej seksualności” musi budzić sprzeciw. Zaznaczają również, że “postulat szacunku dla każdej osoby, w tym osób identyfikujących się z LGBT+, jest w pełni słuszny, zaś demokratyczne państwo prawa powinno zadbać o to, aby żadne z podstawowych praw tych osób niestojące w oczywistej sprzeczności z ludzką naturą i dobrem wspólnym (jak monopłciowy związek czy adopcja dzieci przez takie związki) nie było naruszane. Nie do zaakceptowania są więc jakiekolwiek akty przemocy fizycznej lub werbalnej, wszelkie formy chuligańskich zachowań i agresji wobec osób LGBT+”.

Konferencji Episkopatu Polski postuluje jednak, by utworzyć utworzyć poradnie dla osób, które chcą „odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową”. Podaje też, że większość metod i celów osób LGBT “przekracza ramy wychowania mającego na uwadze integralne dobro dzieci i młodzieży”, dlatego sprzeciwia się “wychowaniu seksualnemu dzieci prowadzonemu już od wieku przedszkolnego”. – Z odpowiedzialnym wychowaniem nie da się pogodzić udostępniania dzieciom materiałów obnażających ludzką intymność i uczących je przyjemnościowego «manipulowania» swoją płciowością oraz wprowadzania ich we wczesne doświadczenia seksualne” – twierdzą biskupi. 

Pełne stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+ dostępne jest TUTAJ. 

opr. ŁR

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News