NewsWOLSZTYN

Karol Mońko: Szpital spłaca blisko 3 mln zł kredytów i pożyczek rocznie2 min na czytanie

News - Karol Mońko: Szpital spłaca blisko 3 mln zł kredytów i pożyczek rocznie - myregion

Dyrektor wolsztyńskiego szpitala uściśla informacje, które padły podczas ostatniej sesji rady powiatu. Jak wyjaśnia, rozmowy z bankami dotyczące restrukturyzacji długu szpitala dotyczyły zobowiązań wobec BNP Paribas i Siemens Finance.

– Wydłużenie terminu spłaty to nie 2 lata, ale 54 miesiące, czyli 4 lata i 6 miesięcy. Aby możliwe było scalenie zadłużenia i wydłużenie terminu spłaty Siemens Finance jako instytucja finansująca, w której nie występuje pojęcie restrukturyzacji zobowiązań, zażądał zwiększenia finansowania w kwocie min. 300 tys. zł – mówi Karol Mońko. – Umowa nie została jeszcze podpisana – dodaje. Ale to tak naprawdę jeden i ten sam okres z tym, że starosta liczy go od 2025 roku, kiedy upływałby termin spłaty pierwszej pożyczki, a dyrektor szpitala od potencjalnej daty zawarcia nowej umowy.

Co daje szpitalowi oferta Siemens Finance? – Obecnie rata kapitałowa (bez odsetek) wynosi 133 tys. 333 zł, czyli 1 mln. 550 tys. zł rocznie. Prognozowana wysokość raty kapitałowej w otrzymanej ofercie wstępnej to ok. 85 tys. zł miesięcznie – mówi Karol Mońko. Daje to roczną spłatę kapitały pożyczki w kwocie 1 mln. 20 tys. rocznie. Dyrektor nie podaje informacji o odsetkach. – Do spłaty pozostał kapitał w wysokości 7 mln 866 tys. 666 zł plus odsetki – dodaje. I tu także pojawia się różnica – tym razem w kwotach. Starosta mówił o 76 tys. odnosząc się wyłącznie do pożyczki z Siemens Finanse, natomiast dyrektor szpitala mówi o obu rolowanych zobowiązaniach – Siemens i BNP Paribas.

Dyrektor Mońko odnosi się także do informacji podanej podczas sesji przez przewodniczącego komisji zdrowia Ryszarda Kurpa w odpowiedzi na pytanie jednego z radnych. – Zadłużenie szpitala z tytułu kredytów i pożyczek wynosi łącznie 9 mln. 693 tys. 683 zł plus odsetki – wylicza znów bez odsetek dyrektor, a przypomnijmy, że radny Kurp mówił o kwocie zadłużenia rzędu ok. 18 mln. zł i zapewne miał na myśli kwotę z odsetkami, bo…

– Przez ostatnie lata z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek rocznie szpital spłaca 2 mln. 980 tys. zł i jest to kwota wraz z odsetkami. Nie znajduje to odzwierciedlenia w zwiększonych wpływach z NFZ za udzielane świadczenia – podkreśla Karol Mońko. – Pieniądze te winny być przeznaczone na podstawową działalność szpitala, czego wynikiem jest brak możliwości terminowego regulowania zobowiązań wynikających z podstawowej działalności w tym zobowiązań wobec kontrahentów – dodaje i zaznacza, że gdyby nie pożyczki udzielone przez powiat – na których umorzenie ma nadzieję, szpital byłby w głębokim kryzysie finansowym.

EI

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News