NewsWOLSZTYN

Jutro szpital przyjmie panią Grażynę. Dyrektor wyjaśnia, jak doszło do odmowy zoperowania pacjentki3 min na czytanie

News - Jutro szpital przyjmie panią Grażynę. Dyrektor wyjaśnia, jak doszło do odmowy zoperowania pacjentki - myregion

W grudniu, 70-latka ze złamaniem kości udowej została odesłana ze szpitala do domu. Jak napisano w wypisie, została “zdyskwalifikowana z leczenia operacyjnego ze względu na stan ogólny i choroby współistniejące”. Brat pani Grażyny twierdzi, że lekarz powołał się na upośledzenie umysłowe jego siostry i oświadczył, że po operacji nie będzie współpracowała z rehabilitantem. Szpital miał nie uzyskać zgody NFZ na leczenie pacjentki, a próby pomocy ze strony innych lekarzy, do których dotarł brat chorej, nie powiodły się.

Tydzień temu biuro prasowe NFZ w Poznaniu poinformowało, że – jeśli teraz – trzy i pół miesiąca od powstania urazu, stan pacjentki na to pozwoli, to panią Grażynę zoperuje osobiście wojewódzki konsultant w dziedzinie ortopedii i traumatologii, prof. prof. Jacek Kruczyński. Jak poinformował Karol Mońko, dyrektor wolsztyńskiej lecznicy, jutro (9.03.) na prośbę prof. Kruczyńskiego kobieta ma zostać przewieziona do szpitala w Wolsztynie w celu wykonania badań diagnostycznych.

– Pragnę przypomnieć, że zdarzenie nie miało miejsca wczoraj, tylko 28 listopada czyli w momencie ogromnego zagrożenia Covid-19 i w czasie funkcjonowania w naszym szpitalu oddziałów zakaźnych leczących SARS-CoV-2, i decyzje w tym wyjątkowym przypadku chorej podejmowano w takich realiach – podkreśla Karol Mońko. – Pani Grażyna zostanie przewieziona do naszego SOR na kilka godzin, celem wykonania diagnostyki laboratoryjnej i rentgenodiagnostyki zgodnie z zaleceniami profesora. Wyniki zostaną przesłane do oceny i decyzji pana profesora co do dalszego postępowania z pacjentką – wyjaśnia. Po wykonaniu badań pani Grażyna wróci do domu, gdzie pod opieką brata czekać będzie na decyzję prof. Kruczyńskiego.

EI

Oświadczenie dyrektora SP ZOZ w Wolsztynie:

Pacjentka nie została przyjęta do Oddziału Ortopedycznego w Lesznie z powodu dyskwalifikacji na etapie hospitalizacji w Szpitalu Powiatowym w Wolsztynie z powodu wyczerpania możliwości leczniczych. Lekarz zarazem oddziału Chirurgicznego w Wolsztynie jak i Ortopedycznego w Lesznie w rozmowie ustnej z Kierownikiem Oddziału dwukrotnie próbował przekazać Pacjentkę na Ortopedię, lecz z powodu dużej liczby osób kwalifikujących się do alloplastyki stawu biodrowego termin był przekładany. Upośledzenie umysłowe Chorej nie było bezpośrednim powodem dyskwalifikacji. Niemniej było powodem konieczności stałego towarzystwa osób trzecich – brata podczas hospitalizacji. Obecność osoby cywilnej swobodnie przemieszczającej się po Oddziale i Szpitalu w okresie epidemii znacząco zwiększałoby ryzyko zachorowania pozostałych pacjentów oraz personelu, mogąc doprowadzić do paraliżu Oddziału. Brat Chorej w związku z koniecznością opieki nad chorą żoną również nie był w stanie przebywać na oddziale 24h/dobę. Analizując trudną sytuację Pani Grażyny oraz posiadając doświadczony zespół ortopedów, podjęto próbę uzyskania zgody NFZ na wykonanie protezoplastyki bipolarnej w ramach pododdziału Ortopedycznego Szpitala w Wolsztynie. NFZ nie wyraził zgody. Z powodu wyczerpania możliwości terapeutycznych (w okresie wznoszącej fali osób covid+), mimo stosunkowo młodego wieku podjęto decyzję o leczeniu zachowawczym, a tym samym braku konieczności hospitalizacji w Oddziale Chirurgicznym. Pacjentkę oraz Rodzinę nie pozostawiono jednak bez opieki. Zaproponowano hospitalizację w oddziale Pielęgnacyjno – Opiekuńczym miejscowego Szpitala, na którą brat Pacjentki nie wyraził zgody. Po przewiezieniu do domu Chora była odwiedzana przez chirurga i ortopedę celem pomocy i oceny stanu ogólnego. W okresie tym podjęto jeszcze próbę przekazania Pacjentki do Szpitala w Nowej Soli celem operacji. Jednak została Ona ponownie zdyskwalifikowana z zabiegu przez niezależny zespół specjalistów – Ortopedów. Obecnie Chora przebywa w domu swojego brata, nie zgłaszając dolegliwości bólowych “złamanego” biodra. *

*pisownia oryginalna

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News