NewsWOLSZTYN

Jezioro Rudno będzie czyszczone. Akwen zakwalifikowano do krajowego programu1 min na czytanie

News - Jezioro Rudno będzie czyszczone. Akwen zakwalifikowano do krajowego programu - myregion

Jezioro Orchowe, zwane też Jeziorem Rudno, które leży na terenie gminy Wolsztyn i gminy Kolsko, zostało uwzględnione w Krajowym Programie Renaturalizacji Wód Powierzchniowych. Program powstał m.in. aby odpowiedzieć na pytanie, gdzie są potrzebne pilne działania w celu poprawy stanu wody.

W zadaniach przyjętych do realizacji ujęto zarówno działania dotyczące cieków dopływających i wypływających z Jeziora Rudno. Uzyskało ono w rankingu 628 pkt. co spowodowało, że znalazło się na czwartym miejscu wśród zadań do realizacji w Polsce (w ramach wód jeziornych) i otrzymało status „priorytetowe”. Zostało wybrane jako jedno z pięciu wód jeziornych w kraju do realizacji jako pilotażowe. Renaturyzacja to działania przyczyniające się do przywrócenia ciekom i zbiornikom wodnym, w mniejszym lub większym stopniu przekształconym przez człowieka, stanu zbliżonego do naturalnego.

Przez wiele lat zabiegali o to przedstawiciele Stowarzyszenia Ekologicznego EKOjesionka. Jak informują na swojej stronie internetowej, ze wstępnej analizy dokumentu wynika, że zostanie opracowany szczegółowy projekt rekultywacji jeziora. Wstępnie już przyjęto konieczność usunięcia osadów oraz ich wywiezienia i utylizacji z zatoki od strony Jesiony. – O pozostałych częściach jeziora zdecydują zapewne wyniki badań realizowanych w ramach projektu rekultywacji – czytamy na stronie stowarzyszenia.

Z kolei Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że doprecyzowanie i określenie konkretnego sposobu działania wymaga dalszych szczegółowych analiz w skali lokalnej. Ogłoszony program ma charakter kierunkowy, a finalne decyzje w zakresie planowanych do realizacji działań oraz harmonogramu ich wdrażania zostaną podjęte na etapie opracowywania drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami.

JP

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News