NewsREGION

Jesteś rolnikiem i masz grunty słabszej jakości? Złóż wniosek, a otrzymasz pieniądze na zalesienie2 min na czytanie

News - Jesteś rolnikiem i masz grunty słabszej jakości? Złóż wniosek, a otrzymasz pieniądze na zalesienie - myregion

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca.

– Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych skierowane jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Ze wsparcia mogą skorzystać również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw – informuje Dominika Koziczyńska z Biura Prasowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie można przeznaczyć więcej niż 20 ha. Aby takie grunty można było zalesić, musi to wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację. Wsparcie na zalesienie to jednorazowa płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8 tys. 307 zł do 12 tys. 707 zł za hektar, w zależności od gatunków drzew użytych do zalesienia, gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej.

– Rolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł za metr bieżący lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami w wysokości 1 tys. 132 zł za hektar. Ponadto do zalesionych gruntów można otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł do 1 tys. 628 zł za hektar, a także premię zalesieniową, która stanowi płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1 tys. 215 za hektar, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw – wyjaśnia Dominika Koziczyńska.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

RED

Podziel się informacją ...
 • 14
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  14
  Udostępnienia

Zobacz inne

Więcej w News