Artykuł informacyjny

Inwestycje dla biznesu i mieszkańców5 min na czytanie

Artykuł informacyjny - Inwestycje dla biznesu i mieszkańców - myregion

Dzięki inwestycjom majątek gminy Siedlec wzrósł w ubiegłym roku do ponad 69 mln zł. Rosną również dochody gminy, a ma na to wpływ coraz większa liczba przedsiębiorstw. W 2000 roku było ich 684, teraz ich liczba dochodzi do 1,3 tys. Dlatego wykonywane są kolejne zadania zapisane wcześniej w strategii rozwoju gminy, a wpływające na jakość życia mieszkańców.

W gminie Siedlec mieszka ponad jedna piąta mieszkańców powiatu wolsztyńskiego. Zwiększająca się liczba mieszkańców powoduje, że rosną oczekiwania związane z poprawą jakości życia. Chodzi nie tylko o drogi, ale i o zapewnienie opieki zdrowotnej czy dobrych warunków w placówkach oświatowych. Z przeprowadzonej niedawno ankiety wynika, że gros ludzi oczekuje, aby organizowane były festyny, wydarzenia muzyczne czy sportowe. Wśród wskazywanych w 2016 mieszkańcy wymieniali również brak domu dziennego pobytu, niewielką liczbę siłowni zewnętrznych, brak porządnego obiektu sportowego czy niezagospodarowanie terenów przy plażach w Wąchabnie i Grójcu Małym. Większość z tych zadań już zrealizowano, ale wykonano też multum innych, mniejszych, ale również potrzebnych. Przyczynili się do tego mieszkańcy, którzy zgłaszali w urzędzie swoje uwagi, jak również przedsiębiorcy, którzy odprowadzali podatki. Nie bez znaczenia były też dobre kontakty z województwem. Jedną z wypadkowych wielu rozmów na tym szczeblu, było przyznanie gminie organizacji dożynek wojewódzkich. Nie można jednak zapominać o grantach, które wpłynęły do gminy, a dzięki którym zrealizowano kilka istotnych zadań.

I

Siedlec, podobnie jak inne samorządy, działa w oparciu o strategię rozwoju gminy. To dokument, gdzie wymienione są zadania niezbędne do realizacji w kolejnych latach. Istotnym elementem strategii jest konsultacja planowanych zadań z mieszkańcami, również za pośrednictwem radnych. Dzięki temu urząd nie wydaje pieniędzy „w oderwaniu od rzeczywistości”, a rozdziela środki tak, aby równolegle, na obszarze całego samorządu, prowadzić inwestycje. Z wykazu wykonanych w 2019 roku zadań wynika, że prowadzone były prace m.in. w Zakrzewie, Żodyniu, Grójcu Małym, Jaromierzu, Kopanicy, Chobienicach, Tuchorzy, Starej Tuchorzy, Wielkiej Wsi, Belęcinie, Jażyńcu, Kiełpinach, Reklinie, Wojciechowie czy Karnej. Część z nich finansowano bezpośrednio z budżetu gminy, kolejne z funduszu sołeckiego, inne dzięki środkom unijnym. Co ważne, drogi remontowano zarówno w małych miejscowościach, jak i tych większych. Do najdroższych inwestycji tego rodzaju można zaliczyć m.in. budowę 42 miejsc parkingowych w Siedlcu (84 tys. zł), przebudowę dróg gminnych w Chobienicach (323 tys. zł), przebudowę ulicy Kwiatowej w Kopanicy (250 tys. zł) czy przebudowę dróg w Jaromierzu (447 tys. zł).

II

Od kilku lat gmina intensywnie rozwija sieć wodno – kanalizacyjną. Tylko w ubiegłym roku wybudowano 95 przyłączy, a łącznie jest ich już blisko 4 tys. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi już 150 km, a w 2019 roku, zgodnie z planem zakończono budowę kolektorów tłocznych do Siedlca przez Reklin do Tuchorzy i dalej do Belęcina. Gmina jest w trakcie pozyskiwania pieniędzy na dokończenie budowy kanalizacji w Wielkiej Wsi, co powinno nastąpić w najbliższych latach, a ponadto tam, gdzie nie jest możliwe doprowadzenie rur, buduje przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jest ich już 20. Doposażane są także placówki oświatowe, do których trafia nowoczesny sprzęt, w tym komputery, laptopy, tablety, czy tablice interaktywne. Z większych inwestycji dotyczących oświaty, wymienić należy przebudowę i zmianę sposobu użytkowania przedszkola w Siedlcu, co pochłonęło ponad 2 mln zł. Największym jednak zadaniem była budowa sali gimnastycznej w Tuchorzy, o czym mówiono od lat. Wstęgę przecięto przed rokiem, a zadanie kosztowało 1 mln 194 tys. zł. Jego realizacja, podobnie jak przebudowa przedszkola, nie byłaby możliwa bez środków zewnętrznych.

III

Dzięki funduszowi sołeckiemu wykonano wiele prac na poszczególnych wsiach. Pomijając te porządkowe, związane z utrzymaniem terenów zielonych, rozbudowywano oświetlenie uliczne (Stara Tuchorza, Jaromierz, Siedlec), kupowano wyposażenie do sal wiejskich (m.in. Belęcin, Chobienice, Karna, Kiełkowo, Nowa Tuchorza), organizowano spotkania i imprezy (m.in. Godziszewo, Wąchabno, Wielka Wieś, Jażyniec) czy inwestowano w obiekty sportowe (m.in. Kiełpiny, Jaromierz, Siedlec). Odchodząc od wymieniania poszczególnych miejscowości, gdzie realizowano wiele zadań, zaplanowano i zrealizowano te, ważne dla mieszkańców całej gminy. Mowa m.in. o ścieżkach rowerowych czy domu dziennego pobytu, w którym 20 osób z niepełnosprawnością może spędzić do 8 godzin dziennie. Wykonano także prace przy plażach w Wąchabnie i Grójcu Wielkim, gdzie ustawiono wiaty turystyczne, stoły i ławki i stojaki rowerowe, a także reaktywowano wspólne święto, zwane obecnie Świętem Smaków. Wszystkie powyższe inwestycje, oprócz tych związanych z rozrywką, w budżecie zapisywane są jako tzw. wydatki majątkowe. Oznacza to, że dzięki nim gmina podnosi wartość swojego mienia. Jeżeli porównać samorząd do przedsiębiorstwa, znaczy to tyle, że gmina nie „przejada” pieniędzy pozyskanych od lokalnych przedsiębiorców z tytułu podatków. Inwestuje je i tym samym zwiększa atrakcyjność swoich terenów, zapewnia kolejne miejsca pracy przyciągając inwestorów i stwarza dobre warunki do życia. A to w dobie koncepcji work – life – balance (pracuj i żyj) ważne i jak widać, w Siedlcu możliwe.

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne