NewsWOLSZTYN

Na zebraniach nie tylko zmiany w statutach. PGK mówi o strefie ochrony ujęcia wody2 min na czytanie

News - Na zebraniach nie tylko zmiany w statutach. PGK mówi o strefie ochrony ujęcia wody - myregion

Od Starej i Nowej Dąbrowy rozpoczęły się wczoraj (5.06.) zebrania sołeckie w gminie Wolsztyn. Frekwencja była mizerna, a szkoda, bo prócz głosowania w sprawie zmian w statutach sołcetw związanych z wydłużeniem kadencji sołtysów i rad sołeckich z czterech do pięciu lat, można też było wysłuchać aktualnej informacji dotyczącej ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody we Wroniawach.

PGK złagodziło obostrzenia. Obecnie w zapisach znajduje się zakaz wprowadzania ścieków do ziemi, w tym ścieków z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, zakaz rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych, stosowania środków ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska i stosowania nawozów sztucznych i naturalnych powyżej dawek stosowanych z zachowaniem dobrej praktyki rolniczej.

PGK nie zgadza się też na składowanie opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin, ale teraz już tylko poza wiatami, budynkami i miejscami zabezpieczającymi przenikanie wycieków do gruntu. Według poprawionej wersji dokumentu – w stodole lub magazynie możne je przechowywać do czasu odbioru odpadów.

Jednym z zapisów, który nadal budzi duże kontrowersje, a z którego PGK nie zamierza zrezygnować, to zakaz urządzania pryzm kiszonkowych i składowanie obornika poza utwardzonymi płytami gnojowymi. – Wychodzimy przed szereg. Raz mówi się o dobrej praktyce rolnej i o tym, co zapisane jest już w innych przepisach, a za chwilę zakazuje się nam czegoś, na co inne przepisy zezwalają – twierdził jeden z rolników z Nowej Dąbrowy i dopytywał, czy PGK pokryje koszty budowy silosów i płyt gnojowych.

Kolejnym punktem zapalnym był dotychczas zakaz organizowania ferm chowu u hodowli zwierząt, który został doprecyzowany dopiskiem „powyżej 210 DJP”, czyli tych, które przepisy zawsze uznają za szkodliwe. To tylko niektóre z aspektów omawianych podczas trwających zebrań sołeckich. Dlatego warto poświęcić czas i wziąć udział w dyskusji.

Dziś (6.07.) zebrania odbędą się w Woli Dąbrowieckiej i Berzynie (godz. 18.) oraz Karpicku i Adamowie (godz. 19). W których udział wezmą przedstawiciele PGK poinformujemy później. Od jutra:

 • NOWY WIDZIM – 7.07., godz. 17
 • STARY WIDZIM – 7.07., godz. 18
 • STRADYŃ – 7.07., godz. 18
 • KĘBŁOWO – 7.07., godz. 19
 • POWODOWO – 8.07., godz. 17
 • NIAŁEK WIELKI – 8.07., godz. 18
 • CHORZEMIN – 8.07., godz. 19
 • BŁOCKO – 9.07., godz. 18
 • GOŚCIESZYN – 9.07., godz. 19

EI

Podziel się informacją ...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zobacz inne

Więcej w News