Artykuł informacyjny

Hrabia Maciej Mielżyński upamiętniony4 min na czytanie

Artykuł informacyjny - Hrabia Maciej Mielżyński upamiętniony - myregion

Gmina Siedlec była jednym z samorządów, który na uroczystości w Katowicach otrzymał pamiątkową tablicę upamiętniającą Powstanie Śląskie. Memoriał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał wójt Jacek Kolesiński.

Uroczystości odbyły się przy pomniku Powstańców Śląskich w Katowicach wykonanym w kształcie trzech skrzydeł symbolizujących trzy zrywy ludu śląskiego, który chciał by ziemia śląska była w odradzającym się państwie polskim. Naczelnym wodzem III powstania był Maciej Ignacy Mielżyński – hrabia, podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, polski działacz narodowy w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku, urodzony w Chobienicach (gm. Siedlec). To jego upamiętniono specjalną tablicą, które powstały z inicjatywy Prezydenta RP, a wręczono je przedstawicielom władz samorządowych miast i gmin z terenu województwa śląskiego, opolskiego, a także wielkopolskiego, na terenie których znajdują się miejsca wydarzeń i pamięci Powstań Śląskich. Jedną z takich tablic prezydent wręczył wójtowi Siedlca Jackowi Kolesińskiemu.

Prezydent podkreślał, że Ślązacy tak bardzo chcieli być częścią Polski, tak bardzo czuli się Polakami, że byli gotowi chwycić za broń, by ich ziemia stała się częścią Polski. – Wielu z nich mogło nazywać to zwycięstwo swoim pełnym zwycięstwem, bo ich ojcowizna, ich domy rzeczywiście znalazły się w granicach Polski. Niestety, wielu nie – tak jak ci ze Śląska Opolskiego, których ojcowizna została poza granicami Rzeczypospolitej. Należał do nich bohater naszego dzisiejszego spotkania, Alfons Zgrzebniok, którego rodzinna Opolszczyzna została poza granicami Rzeczypospolitej, ale który mógł z satysfakcją patrzeć na to, że jego trud i zaangażowanie we wszystkie trzy powstania, w tym odpowiedzialność wojskowa za dwa powstania, przerodziły się w wolną, niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą – mocną Górnym Śląskiem gospodarczo i społecznie. Bo jakże pewna jest ta część Polski, której ludzie sami przelewali własną krew i walczyli, by się stać częścią Polski – mówił prezydent Rzeczypospolitej.

Urodzony w Chobienicach Maciej Ignacy Mielżyński do Wojska Polskiego wstąpił w 1920 roku w stopniu majora. Rok później został oddelegowany na Górny Śląsk już jako podpułkownik kawalerii. Początkowo był zastępcą dowódcy, a od kwietnia 1921 roku dowódcą tajnej organizacji wojskowej Dowództwo Obrony Plebiscytu (DOP). W chwili wybuchu III powstania śląskiego DOP został przekształcony w Naczelną Komendę Wojsk Powstańczych, a Mielżyński stanął na czele III powstania śląskiego. Było ono jednym z pięciu zakończonych sukcesem. Wraz z powstaniami wielkopolskimi z 1806 roku i z lat 1918 – 1919, powstaniem sejneńskim z 1919 oraz II powstaniem śląskim z 1920 roku jest zaliczane do zwycięskich powstań narodowych w historii Polski.

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne