FOTOGRODZISKNews

Harcerze ambitni i chętni do działania. W tym roku świętują jubileusz7 min na czytanie

FOTO - Harcerze ambitni i chętni do działania. W tym roku świętują jubileusz - myregion

Odrodzone harcerstwo w Grodzisku Wlkp. obchodzi w tym roku dziesiątą rocznicę funkcjonowania. Tradycja harcerska sięga jednak dalej. 

W roku 2007 hufiec w Grodzisku przestał istnieć, by jednak po czterech latach za sprawą dzieci idea znowu wróciła i harcerstwo się odrodziło. Młodzież zwróciła się do Tomasza Kałka, który przez wiele lat prowadził drużyny, by reaktywował harcerstwo w mieście. Od 2011 roku powstały 3 drużyny – 13 Drużyna Harcerska „ Nowa1”, 14 Drużyna Starszo Harcerska „Skrzydlaci” i 16 Gromada Zuchowa „Leśne Tygryski”. Podharcmistrz Tomasz Kałek jest drużynowym tych najmłodszych, wprowadza najmniejszych do świata skautów. Drużynowym „Skrzydlatych” jest Przewodnik Piotr Śmieszek, a „Nową 1” prowadzi Przewodniczka Katarzyna Lipska.

Za zgodą dyrektor Barbary Radomskiej harcerze zaczęli działać w salach szkoły podstawowej nr 1. Później urząd miejski przekazał nieodpłatnie lokal na harcówkę. Sfinansował też pierwsze mundury i podstawowe wyposażenie. Harcerzy wspiera również starostwo. Nieocenione zasługi dla odrodzenia harcerstwa mają dwaj kolejni burmistrzowie: Henryk Szymański i Piotr Hojan oraz starosta Mariusz Zgaiński. Jak mówi Tomasz Kałek, wsparcie mają zewsząd. Lokalne firmy oraz rodzice chętnie wpierają działania zuchów i harcerzy. – Cieszy bardzo zainteresowanie dzieci harcerstwem – mówi Tomasz Kałek. – Widać jak ci najmniejsi garną się do świata zasad i obowiązków. Czują się docenieni i poważnie traktowani i to oni najbardziej czekają na rozkazy – uśmiecha się drużynowy i wskazuje, że zasady z Praw Zucha, mówiące między innymi: „ Zuch jest dzielny, Zuch mówi prawdę, Zuch pamięta o swoich obowiązkach” najmłodsi traktują bardzo poważnie. Tak samo podchodzą do zdobywania sprawności takich jak sprawność Gumisia, Robin Hooda, Strażaka czy Indianina. W każdej z nich najważniejsza jest przyjaźń i pomoc innym. Aktualnie jest 27 zuchów, każdy chętny musi przejść próbę i dopiero wtedy jest przyjmowany w szeregi.

Jak twierdzi podharcmistrz, najlepiej wróży lokalnemu harcerstwu fakt, że opiera się ono na tzw. ciągu wychowawczym czyli buduje się społeczność już od tych najmłodszych, którzy potem przechodzą od zuchów do harcerzy. – Idea odpowiedzialności za siebie i innych zaszczepiona w wieku kilku lat. Zostaje w dzieciach i młodzieży i jest dalej w drużynach harcerskich umacniana i tak naprawdę zostaje na całe życie – tłumaczy Tomasz Kałek. 

Drużyny młodszych i starszych harcerzy liczą po 30 i 13 osób. Ci starsi są w szkołach średnich więc po maturze często wyjeżdżają i dlatego rotacja w tej drużynie jest większa. Drużynowi i starsi harcerze przechodzą kolejne etapy specjalnych szkoleń na instruktorów w „Szkole Wodzów” przy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Poznaniu i hufcowych zespołach kształceniowych.

Prawa harcerza to między innymi: „Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy”. Piotr Śmieszek, drużynowy ‘Skrzydlatych”, mówi, że młodzież, z którą pracuje jest ambitna i chętna do działania. Trzeba jej tylko wskazać drogę, a według młodego drużynowego najważniejsze dla młodzieży jest pierwsze z harcerskich praw „ Mam szczerą wolę całym życiem pełnić Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. – W dzisiejszych czasach harcerstwo wprowadza młodych ludzi w wiek dorosły – podkreśla Piotr Śmieszek, – Uczy ich samodzielności i podejmowania decyzji. Wszechstronnie się rozwijają przez uczestnictwo w różnych akcjach, przez pracę na rzecz innych – dodaje drużynowy.

W 2020 r. harcerze organizowali, w porozumieniu z Centrum Kultury „Rondo” część półkolonii dla chętnych dzieci pn. „Tydzień Skautowy”. Przy pląsach i zabawach pokazywali jak żyją w swojej drużynie, jak się do siebie odnoszą i szanują. – Dzieciom podobało się szukanie tropów, odczytywanie znaków terenowych, tropienie, czy szyfrowanie – mówi podharcmistrz Kałek. – Uczyliśmy je także pierwszej pomocy i praktycznego pakowania torby czy plecaka, co jak się okazuje, wcale nie jest dla wszystkich takie proste – uśmiecha się drużynowy.

Formalnie trzy grodziskie drużyny należą do Hufca Śmigiel im. dr Franciszka Witaszka, który w regionie jest jednym z najprężniej działających hufców. Od samego początku grodziskie harcerstwo wspiera Ryszard Wosiński, były Naczelnik ZHP w latach 80., mieszkający od dawna w gminie Grodzisk Wlkp. Teraz jest głosem doradczym grodziskich drużyn, a pierwsze przyrzeczenie harcerskie odbywało się z jego pomocą w Ujeździe. Ryszard Wosiński podkreśla, że każdemu młodemu człowiekowi potrzebne są ideały i zasady, którymi będzie kierował się przez całe życie. Tłumaczy, że harcerskie zasady mają swój początek w skautingu, który stworzył brytyjski generał Robert Baden- Powell, a na ziemie polskie zaszczepił Andrzej Małkowski. Twórca polskiego skautingu zasady pedagogiczne z brytyjskiego podręcznika dla skautów, oparte na pomysłowych grach, zabawach i wojskowym drylu, przeniósł na grunt polski. Pierwsze drużyny skautowe, powstały rozkazem Małkowskiego w 1911 roku, a w listopadzie 1918 scalono kilkanaście organizacji typu skautowego i powstał Związek Harcerstwa Polskiego. Jak podkreśla Ryszard Wosiński, harcerze mieli ogromny udział we wszystkich walkach o niepodległość Polski w powstaniach i w czasie I i II wojnie światowej i są jedną z najdłużej działających nieprzerwanie organizacji młodzieżowych.

– Pamiętamy o historii harcerstwa, o ideach, które ją zbudowały – mówi Tomasz Kałek. –One żyją w nas i na każdym spotkaniu są widoczne – zaznacza. Drużynowy żałuje, że zuchy i harcerze nie mogą spotykać na cotygodniowych zbiórkach. W planach na ten rok jest Zlot Zuchów Wielkopolskich w konwencji Wielkiego Zlotu Indiańskiego Ludu przygotowywany we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Indian. – Mam nadzieję, że będziemy mogli w tym roku ten nasz mały jubileusz świętować na obozie, biwaku czy choćby rajdzie. Bo to święto dla naszej całej harcerskiej rodziny w Grodzisku, dla rodziców, sympatyków i przyjaciół – zaznacza Tomasz Kałek. 

AS

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w FOTO