NewsWOLSZTYN

Dyrektor komentuje sprawę dodatków covidowych dla ratowników z karetek „T”2 min na czytanie

News - Dyrektor komentuje sprawę dodatków covidowych dla  ratowników z karetek „T” - myregion

Sprawa dotyczy 12 pracowników szpitala stanowiących obsady karetek transportowych „T”, którzy – w odróżnieniu od ratowników pracujących w Zespołach Ratownictwa Medycznego, nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy z pacjentami zakażonymi wirusem Sars-CoV-2. Podczas ostatniej sesji rady powiatu sprawę poruszył radny Maciej Wita, do którego ratownicy zwrócili się o pomoc.

– Pracownicy tej komórki organizacyjnej byli informowani na bieżąco na temat uprawnień do wypłaty dodatków. W dniu 10 marca 2021r. otrzymali pismo dotyczące wyjaśnień na ten temat – mówi Karol Mońko, dyrektor szpitala w Wolsztynie i podkreśla, że kilkukrotnie spotykał się z nimi w tej sprawie, wyjaśniając powody braku podstaw prawnych umożliwiających wypłatę dodatku przez NFZ.

Karol Mońko zaznacza, że dodatek covidowy należy się wyłącznie personelowi medycznemu w czasie, który wiąże się z decyzją Wojewody o utworzeniu w szpitalu II poziomu leczenia chorych z podejrzeniem lub zakażeniem Covid-19 i o taki dodatek SPZOZ dla tej grupy pracowników wnioskował do NFZ, a dotyczy to okresu od 05.11.2020 r. do 11.01.2021r. – funkcjonowania oddziału Covid– 9 w SPZOZ Wolsztyn.

Najwięcej transportów z chorymi zakażonymi pracownicy transportu specjalistycznego wykonali w październiku 2020 r. do szpitali II poziomu, ponieważ w Wolsztynie taki jeszcze nie funkcjonował. – A dlatego, że w Wolsztynie nie funkcjonował szpital II poziomu, to dodatek covidowy pracownikom się nie należy – wyjaśnia Karol Mońko. – A szpitala nie stać na wypłatę dodatków z własnych funduszy – dodaje.

– Należy nadmienić, że wymieniona grupa zawodowa, w wyniku przeprowadzonych w SPZOZ w Wolsztynie zmian organizacyjnych, została zgratyfikowana z dniem 01.01.2021 r. kwotą brutto 1600,00zł na miesiąc. Gdyby tych zmian nie dokonano, pracownicy transportu specjalistycznego nie otrzymywaliby – podkreśla dyrektor szpitala i dodaje, że szpital nadal czeka na wpływ środków z NFZ na dodatki covidowe za okres 05.11.2020 r. – 11.01.2021 r. – Jeśli wpłyną, zostaną niezwłocznie wypłacone – mówi.

– O powyższych faktach zainteresowani byli informowani niejednokrotnie, jednak nie przyjmują tego do wiadomości, szukając wsparcia w różnych instytucjach i w osobach, m.in. radnych do czego prawa nikt im nie odbiera – zaznacza Karol Mońko.

EI

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News