NewsREGION

„Dużo uchybień, a wręcz łamania praw”. Rzecznik praw pacjenta o sytuacji chorych w obliczu Covid 193 min na czytanie

News - „Dużo uchybień, a wręcz łamania praw”. Rzecznik praw pacjenta o sytuacji chorych w obliczu Covid 19 - myregion

Jak podaje Małgorzata Duda z biura rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca – spośród wszystkich rodzajów świadczeń, najwięcej zgłoszeń telefonicznych dotyczyło podstawowej opieki zdrowotnej (22 144), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (20 391), leczenia szpitalnego (15 067) oraz rehabilitacji (3 328). W porównaniu do 2019 r. największy wzrost zgłoszeń dotyczył podstawowej opieki zdrowotnej. Jednocześnie, w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 6 tys. 952 pisemne wnioski od indywidualnych pacjentów. W tym samym okresie ubiegłego roku było to 4 tys. 809 wniosków, co stanowi wzrost o ponad 44 proc. 

Zgłaszane sygnały dotyczyły przede wszystkim braku lub ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych. W części zgłoszeń odnotowano wątpliwości pacjentów co do zachowania należytej staranności w udzielonej teleporadzie. W wielu miejscach doszło do znacznego ograniczenia, a nawet zakazu odwiedzin pacjentów przez osoby bliskie, przy czym podmiot leczniczy nie dokonywał oceny stopnia zagrożenia epidemiologicznego ustanawiając ograniczenie prawa pacjenta. Zakaz odwiedzin był wprowadzany automatycznie, bez próby poszukiwania możliwości innych form kontaktów.

Na początku ogłoszenia stanu epidemii znacznie wzrosła liczba sygnałów dotyczących problemów pacjentów chcących skorzystać ze świadczeń POZ – w lutym 2020 r. zgłoszeń było 1 tys. 390, a w marcu 4 tys. 733. Najczęściej były to: odmowy udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia, odmowy rejestracji w trybie nagłym, trudności z dodzwonieniem się do rejestracji, odmowy realizacji wizyty osobistej, braku realizacji tzw. wizyt recepturowych – konieczność umówienia teleporady, zastrzeżeń do jakości teleporad, obawy o skuteczność diagnostyki w ramach teleporady, bezpośredniego kontaktu pacjenta z lekarzem i sprowadzenie leczenia jedynie do teleporady. A także odmowy wydania skierowania na badania diagnostyczne, problemów z realizacją zaleconych badań laboratoryjnych, niedotrzymanie terminu przybycia lekarza na wizytę domową i odmowa wizyty domowej z powodu epidemii oraz odmowy wystawienia recept na leki dla chorych przewlekle czy odmowy przyjęcia deklaracji wyboru lekarza POZ.

Wyłączenie części szpitali ogólnodostępnych i przekształcenie ich w jednoimienne znacznie utrudniło dostępność do świadczeń zdrowotnych pacjentom korzystającym z tych placówek, a także spotęgowało ich obawy o zachowanie ciągłości leczenia. Do rzecznika docierały informacje o braku kontaktu ze szpitalem. Pacjenci zgłaszali, że zostali pozbawieni informacji, dostępu do leczenia w podmiotach o wysokiej specjalizacji lub sygnalizowali trudności z uzyskaniem świadczeń w innych placówka oraz brak wyznaczenia nowego terminu. Wzrost zgłoszeń nastąpił na przełomie lutego i marca (w lutym –1 tys. 97, marcu – 3 tys. 912 zgłoszeń, co stanowi wzrost o 257 proc.).

Pacjenci wskazywali na m.in. odmowę udzielenia świadczenia w ramach kontroli leczenia szpitalnego w zaleconym przez lekarza terminie, zastrzeżenia do standardów wykonywania świadczeń, warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, odmowy kwalifikacji do leczenia szpitalnego, czas oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego i odsyłania do lekarza kierującego. Ponadto, odwoływanie planowych przyjęć, odmowy przyjęcia do szpitala oraz odmowy wystawienia zwolnienia lekarskiego. Biuro rzecznika praw pacjenta zapewnia, że każde zgłoszenie jest sprawdzane – dlatego warto korzystać z możliwości Telefonicznej Informacji Pacjenta.

RED

Podziel się informacją ...
 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  9
  Udostępnienia

Zobacz inne

Więcej w News