NewsWOLSZTYN

Druh z Perkowa odznaczony przez prezydenta Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Gratulujemy!2 min na czytanie

News - Druh z Perkowa odznaczony przez prezydenta Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Gratulujemy! - myregion

We wtorek w urzędzie wojewódzkim druh Adam Skorupiński, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Perkowie odebrał nadany odebrał nadany mu przez Prezydenta RP Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Adam Skorupinski urodził się 12 września 1968 w Mochach. Z wykształcenia jest monterem urządzeń łączności telekomunikacji. Wraz z synem prowadzi własną firmę telekomunikacyjną.Na początku 2012 r. odnalazł zaginiony sztandar Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Perkowie, który od czasów II wojny światowej był przechowywany w jednym z domów. Po odnalezieniu sztandaru w tym samym roku z jego inicjatywy reaktywowano towarzystwo, którego został prezesem i funkcję tę sprawuje do dziś. Od tego czasu stowarzyszenie uczestniczy we wszystkich uroczystościach świąt państwowych i narodowych.

W 2017 r. z jego inicjatywy odsłonięto pierwszy duży pomnik chorążego „Sokoła” w Polsce dla uczczenia 150-lecie Sokolstwa w Polsce. Jesienią tego samego roku pomógł zorganizować zbiórkę krwi, która była przekazana na jedną z druhen zaprzyjaźnionego gniazda sokolego. Jego aktywna działalność skutkowała wyborem do zarządu głównego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 30 września 2017 r.

Przez kolejne lata stowarzyszenie było organizatorem lub współorganizatorem szeregu uroczystości i obchodów patriotycznych, sportowych i charytatywnych. Między innymi w maju 2018 roku był organizatorem XVIII Międzynarodowego Turnieju w tenisie stołowym Towarzystw Gimnastycznych w Polsce. Miesiąc później reprezentował polskiego „Sokoła” w Światowym Zlocie Sokolstwa w Pradze w Czechach. W październiku 2018 r. brał udział w przejeździe pociągu do Niepodległości Wolsztyn-Poznań-Wolsztyn. Pod jego kierownictwem TG „Sokół” w Perkowie prężnie się rozwija, biorąc udział w wydarzeniach lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Obecnie liczy blisko 60 członków.

Członkowie organizują imprezy sportowe oraz często podróżują po Polsce propagując wartości patriotyczne wśród gniazd sokolich z całej Polski i miejscowych społeczności, w których stowarzyszenia te funkcjonują. Aktywne działalność jest zauważana i doceniania przez miejscowe władze oraz społeczeństwo, które tłumnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie. W życiu prywatnym jest mężem i ojcem trójki dzieci.
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News