Materiał informacyjny

Drogi i kanalizacja. Gmina Siedlec przeznaczy 30 mln zł na kolejne inwestycje6 min na czytanie

Materiał informacyjny - Drogi i kanalizacja. Gmina Siedlec przeznaczy 30 mln zł na kolejne inwestycje - myregion

W ciagu dwóch lat Siedlec przeznaczy na inwestycje nawet 30 mln zł. Wśród priorytetów są drogi i kanalizacja. Realizacja kolejnych zadań jest możliwa dzięki środkom zewnętrznym. I dobrej współpracy samorządu z województwem. To przekłada się na majątek gminy, który przekroczył już 70 mln zł. 

Materiał informacyjny - Drogi i kanalizacja. Gmina Siedlec przeznaczy 30 mln zł na kolejne inwestycje - myregion

Przedszkole, Dom Dziennego Pobytu Senior Plus, sala gimnastyczna w Tuchorzy, Rynek w Kopanicy, drogi w Grójcu, Jarzyńcy, Żodyniu, Kiełkowie czy ta w Kiełpinach robiona wspólnie z Powiatem Wolsztyńskim. To najważniejsze inwestycje, które wykonano w niespełna cztery lata. Długo? Na pierwszy rzut oka – szmat czasu, ale gdyby przyjrzeć się bliżej, każda z nich wymaga uzgodnień, projektów, pozwoleń, przetargów. Procedur uniknąć się nie da, a i pieniądze z nieba nie spadają. Ważne, by był jeden, wspólny cel. W Siedlcu celów było kilka i są kolejne. Po pierwsze – spłacić długi, po drugie – inwestować z myślą o mieszkańcach, po trzecie – sprawić, by na wszystko starczyło środków. Bo 2,5 miliona rocznie, które trzeba przeznaczać na spłatę zadłużenia, to spore obciążenie, ale przynajmniej długi podczas jego kadencji udało się znacznie obniżyć. 

Siedlec, podobnie jak inne samorządy, działa w oparciu o strategię rozwoju gminy. To dokument, gdzie wymienione są zadania niezbędne do realizacji w kolejnych latach. Istotnym elementem strategii jest konsultacja planowanych zadań z mieszkańcami, również za pośrednictwem radnych. Dzięki temu urząd nie wydaje pieniędzy „w oderwaniu od rzeczywistości”, a rozdziela środki tak, aby równolegle, na obszarze całego samorządu, prowadzić inwestycje. Z wykazu wykonanych w 2019 roku zadań wynika, że prowadzone były prace m.in. w Zakrzewie, Żodyniu, Grójcu Małym, Jaromierzu, Kopanicy, Chobienicach, Tuchorzy, Starej Tuchorzy, Wielkiej Wsi, Belęcinie, Jażyńcu, Kiełpinach, Reklinie, Wojciechowie czy Karnej. Część z nich finansowano bezpośrednio z budżetu gminy, kolejne z funduszu sołeckiego, inne dzięki środkom unijnym. Co ważne, drogi remontowano zarówno w małych miejscowościach, jak i tych większych. Do najdroższych inwestycji tego rodzaju można zaliczyć m.in. budowę 42 miejsc parkingowych w Siedlcu (84 tys. zł), przebudowę dróg gminnych w Chobienicach (323 tys. zł), przebudowę ulicy Kwiatowej w Kopanicy (250 tys. zł) czy przebudowę dróg w Jaromierzu (447 tys. zł). 

Materiał informacyjny - Drogi i kanalizacja. Gmina Siedlec przeznaczy 30 mln zł na kolejne inwestycje - myregion

Wiele zadań w poszczególnych wsiach zrealizowano też dzięki funduszowi sołeckiemu. Pomijając te porządkowe, związane z utrzymaniem terenów zielonych, rozbudowywano oświetlenie uliczne (Stara Tuchorza, Jaromierz, Siedlec), kupowano wyposażenie do sal wiejskich (m.in. Belęcin, Chobienice, Karna, Kiełkowo, Nowa Tuchorza), organizowano spotkania i imprezy (m.in. Godziszewo, Wąchabno, Wielka Wieś, Jażyniec) czy inwestowano w obiekty sportowe (m.in. Kiełpiny, Jaromierz, Siedlec). Wykonano także prace przy plażach w Wąchabnie i Grójcu Wielkim, gdzie ustawiono wiaty turystyczne, stoły i ławki i stojaki rowerowe, a także reaktywowano wspólne święto, zwane obecnie Świętem Smaków. Wszystkie powyższe inwestycje, oprócz tych związanych z rozrywką, w budżecie zapisywane są jako tzw. wydatki majątkowe. Oznacza to, że dzięki nim gmina podnosi wartość swojego mienia. Jeżeli porównać samorząd do przedsiębiorstwa, znaczy to tyle, że gmina nie „przejada” pieniędzy pozyskanych od lokalnych przedsiębiorców z tytułu podatków. Inwestuje je i tym samym zwiększa atrakcyjność swoich terenów, zapewnia kolejne miejsca pracy przyciągając inwestorów i stwarza dobre warunki do życia. A to w dobie koncepcji work – life – balance (pracuj i żyj) ważne i jak widać, w Siedlcu możliwe. 

Materiał informacyjny - Drogi i kanalizacja. Gmina Siedlec przeznaczy 30 mln zł na kolejne inwestycje - myregion

W gminie Siedlec mieszka ponad jedna piąta mieszkańców powiatu wolsztyńskiego. Zwiększająca się liczba mieszkańców powoduje, że rosną oczekiwania związane z poprawą jakości życia. Wśród wskazywanych w niedawno przeprowadzanej ankiecie oczekiwań mieszkańcy wymieniali m.in. brak domu dziennego pobytu, niewielką liczbę siłowni zewnętrznych, brak porządnego obiektu sportowego czy niezagospodarowanie terenów przy plażach w Wąchabnie i Grójcu Małym. Większość z tych zadań już zrealizowano, a przyczynili się do tego mieszkańcy, którzy zgłaszali w urzędzie swoje uwagi, jak również przedsiębiorcy, którzy odprowadzali podatki. Nie bez znaczenia były też dobre kontakty z województwem. Nie można bowiem zapominać o grantach, które wpłynęły do gminy, a dzięki którym zrealizowano kilka istotnych zadań i kolejne są realizowane. Sama kanalizacja pochłonie ponad 10 mln zł, nie wspominając już kompleksowym remoncie trasy łączącej Powodowo z Tuchorzą czy obwodnicy Żodynia – największej chyba inwestycji w gminie Siedlec od dziesięcioleci.

Materiał informacyjny - Drogi i kanalizacja. Gmina Siedlec przeznaczy 30 mln zł na kolejne inwestycje - myregion

Co więc dalej? Słowo „inwestycje” wydaje się słowem utartym, ale chyba tylko nim można określić najbliższe plany i te, które są właśnie na finiszu. Przykłady zadań realizowanych w ostatnich miesiącach to wyremontowane drogi w Małej Wsi i Jażyńcu czy chodnik w Nowej Tuchorzy. I to nie koniec. Bo blisko 30 mln zł jest zaplanowane w budżecie, a pozyskana kwota ze źródeł zewnętrznych to jedna z największych, jakie pozyskał którykolwiek samorząd w naszym regionie. 

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne