NewsWOLSZTYN

Burmistrz z wotum zaufania, ale siedmiu radnych wstrzymało się od głosu. Lepiej było przy absolutorium1 min na czytanie

News - Burmistrz z wotum zaufania, ale siedmiu radnych wstrzymało się od głosu. Lepiej było przy absolutorium - myregion

W środę (26.05.) w Wolsztynie odbyła się jedna z najważniejszych sesji rady miejskiej w roku, na której radni głosowali nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni i udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Po raz trzeci burmistrz przedstawił radnym Raport o Stanie Gminy, po którym nastąpiło głosowanie w sprawie wotum, będącego oceną pracy burmistrza. Z 21 radnych miejskich, obecnych podczas tej części obrad było 20. Nieobecny to Damian Kotlarski.

Radni Dominik Tomiak i Michał Maruszewski zagłosowali przeciwko udzieleniu Wojciechowi Lisowi wotum zaufania, a siedmioro radnych – w tym przewodniczy rady Jarosław Adamczak, wiceprzewodnicząca Agnieszka Czajka oraz przewodniczący klubu radnych KWW Wojciecha Lisa – Jarosław Wróblewski, wstrzymali się od głosu. Wstrzymali się także: Krzysztof Rozynek, Stefan Piechocki, Marcin Klessa i Mariusz Przybyła. Wśród opinii negatywnych pojawiła się m.in. ta, że radni nie wiedzą, jak są w ratuszu podejmowanie decyzje i trudno uzyskać satysfakcjonujące odpowiedzi na zadawane burmistrzowi pytania.

Za udzieleniem wotum zaufania było 11 radnych, przeciwko głosowało dwóch, a od głosu wstrzymało się siedmiu. Radni nie byli też jednomyślni w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Podczas tego głosowania obecni byli już wszyscy radni, choć we Wroniawach i Nowej Dąbrowie, gdzie mieszkają radni Lucyna Lisowska i Ireneusz Janik było w tym czasie gradobicie i pojawiły się problemy z internetem. Ostatecznie na 21 radnych, 18 głosowało za udzieleniem absolutorium, Krzysztof Bocer i Michał Maruszewski wstrzymali się od głosu, a Dominik Tomiak był przeciwny.

RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News