NewsWOLSZTYN

Burmistrz Wojciech Lis z absolutorium, ale dwóch radnych było przeciw. Poszło o wydatki na dworzec1 min na czytanie

News - Burmistrz Wojciech Lis z absolutorium, ale dwóch radnych było przeciw. Poszło o wydatki na dworzec - myregion

Dobiegła końca sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie. Jej najważniejszym punktem było udzielnie absolutorium burmistrzowi Lisowi. Zanim to nastąpiło, omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu, a rajcowie wysłuchali opinii komisji rewizyjnej oraz zapoznali się z tą przygotowaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Następnie głosowali w sprawie podjęcia dwóch uchwał. Za przyjęciem sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za rok 2019 było 19 radnych. Przeciwny był Michał Maruszewski. Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium było z kolei 18 radnych. Przeciwni byli Michał Maruszewski i Dominik Tomiak. Dlaczego? Jak przyznał Michał Maruszewski, chodzi o budowę dworca, to, że jest ona droga oraz fakt, że obiekt będzie generował wysokie koszty utrzymania. 

Po głosowaniu burmistrz Lis podziękował radnym oraz skarbnik Annie Prządce oraz całemu zespołowi. Przypomnijmy, że dochody gminy Wolsztyn za ubiegły rok wyniosły ponad 145 mln 313 tys. zł, a wydatki 154 tys. 998 tys. zł. Budżet zamknięto deficytem w wysokości ponad 9 mln 684 tys. zł. Gmina przeznaczyła też blisko 5 mln zł na spłatę pożyczek i kredytów. Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach rada postanowiła pokryć z kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 7 mln 800 tys. zł oraz wolnych środków w kwocie ponad 6 mln 826 tys. zł. W 2019 roku dokonano 34 zmian w budżecie. Dziesięć z inicjatyw radnych, 24 zarządzeniami burmistrza. 

RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News