NewsNOWY TOMYŚL

Burmistrz stawia na edukację. Postanowił nauczyć radnych, czym są interpelacje i zapytania3 min na czytanie

News - Burmistrz stawia na edukację. Postanowił nauczyć radnych, czym są interpelacje i zapytania - myregion

Błażej Lipiecki, Piotr Szymkowiak i Adam Polański pisemnie pytali w kwietniu burmistrza Włodzimierza Hibnera, dlaczego negował to, iż dodali do harmonogramu pracy komisji trzy dodatkowe punkty. Związane z dofinansowaniami dla klubów sportowych, ewentualną ulgą w opłatach za śmieci dla dużych rodzin, a także ze stypendiami i nagrodami dla sportowców.

Burmistrz stwierdził bowiem w piśmie przesłanym do radnych, że plan komisji pracy został zatwierdzony w grudniu i nie powinien być zmieniany. I finalnie nie wziął udziału w dyskusji na tematy, które zaproponowali radni. Tematy, które w ich ocenie były aktualne, ważne dla mieszkańców, a oni, jako radni, mieli prawo wprowadzić je pod obrady komisji. – Bo nie sposób przewidzieć w harmonogramie pracy komisji tego, co w trakcie roku się wydarzy – podkreślali radni Lipiecki, Szymkowiak i Polański. Teraz otrzymali odpowiedź od burmistrza, który nie wyjaśnił, dlaczego nie wziął udziału w dyskusji, ale postanowił… wyjaśnić radnym, czym są interpelacje i zapytania oraz w jakich sytuacjach powinno się je stosować. 

– Samorządowa instytucja interpelacji i zapytań radnych jest ze wszech miar pozytywnym uprawnieniem stosowanym przez pojedynczego radnego – zaczyna swoje pismo burmistrz Włodzimierz Hibner. W kolejnych zdaniach tłumaczy, jakie są zasady i tryb zgłaszania interpelacji i zapytań, a także podkreśla, że ustawodawca zastrzegł, iż interpelacje powinny dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. – Natomiast zgodnie z wolą ustawodawcy zapytania radnych powinny dotyczyć aktualnych problemów gminy, a także uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym danego zagadnienia – instruuje radnych burmistrz Nowego Tomyśla. 

Następnie włodarz przechodzi do tego, czym jest interpelacja a czym zapytania i wskazuje, że „prawodawca dokonał tu hierarchizacji tych pojęć pod względem wagi i doniosłości przedkładanej organowi wykonawczemu przez radnego sprawy”. – I tak, interpelacja powinna dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla całej gminy, natomiast zapytanie powinno dotyczyć aktualnych problemów gminy – powiela burmistrz to, co napisał kilka zdań wcześniej, ale tym razem przedstawia przykłady. Wskazuje m.in., że „wystąpienie radnego w sprawie przedawnienia przez wójta strategii modernizacji i planów budowy nowego oświetlenia ulicznego” będzie interpelacją, natomiast „pytanie o termin zakończenia naprawy ubytków na drogach gminnych” – zapytaniem.

Na koniec Włodzimierz Hibner przytacza cytat Zygmunta Laskowskiego, prawnika, który specjalizuje się w prawie samorządowym, autora publikacji, wieloletniego wykładowcy Akademii Wspólnoty, wieloletniego praktyka, jak wskazuje burmistrz. – Uprawnienie do składania interpelacji i zapytać winno być stosowane przez radnych jako środek szczególny i wyjątkowy. Radny powinien pamiętać o tym, że przy przygotowywaniu odpowiedzi […] jest zaangażowanych kilku pracowników urzędu, którzy mogliby w tym czasie wykonywać inne ważne dla gminy czynności – cytuje burmistrz Nowego Tomyśla. – W związku z powyższym uprzejmie proszę o zawężenie państwa pytań do spraw istotnych, które mieszczą się w zakresie znaczeniowym pojęcia „interpelacje” i „zapytania” – kończy pismo Włodzimierz Hibner. 

Włodarz nie wyjaśnia jednak, dlaczego kwestie dotyczące opłat za śmieci, dotacji sportowych czy stypendiów uznał ostatnio za niewarte dyskusji na komisji twierdząc, że harmonogramu prac tego gremium zmieniać się nie powinno. I nie tłumaczy, dlaczego nie odpowie na pytania Błażeja Lipieckiego o to, kto zarządza profilem gminy na Facebooku, gdzie opublikowano zdjęcia bałaganu przy świetlicy wiejskiej w Wytomyślu, okraszając to komentarzem „Rzeczywisty obraz dbania o zaplecze sportowo – rekreacyjne na terenach wiejskich”, Mimo tego, że w rzeczywistości, przynajmniej obecnej, panuje tam porządek. 

Nie wiadomo więc do końca, na które pytania burmistrz będzie teraz odpowiadać, a na które nie. Nie wiadomo również, czy cytowany przez burmistrza Zygmunt Laskowski wie, w jakim kontekście jest cytowany. Wiadomo za to dokładnie, przynajmniej w teorii, czym jest interpelacja, a czym zapytanie. 

ŁR

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News