NewsWOLSZTYN

Burmistrz po raz pierwszy na sesji przedstawi raport o stanie gminy. Można pytać o szczegóły, ale tylko mailowo2 min na czytanie

News - Burmistrz po raz pierwszy na sesji przedstawi raport o stanie gminy. Można pytać o szczegóły, ale tylko mailowo - myregion

Radni pochylą się nad rozliczeniem ubiegłorocznej działalności burmistrza Wojciecha Lisa na sesji 27 maja. Zapoznali się już z jego sprawozdaniem z realizacji zadań gminy za 2019 rok, a w szczególności sprawozdania z wykonania budżetu i finansowego, gospodarowaniu dotacjami czy zaciąganiu i spłatom kredytów i nie dopatrzyli się uchybień. Można się więc spodziewać, że niespodzianek podczas głosowania nie będzie. Ubiegły rok gmina za kończyła z zadłużeniem w kwocie 26 mln 094 tys. 110 zł, a obciążenie budżetu spłatą pożyczek i kredytów wynosiło 4 mln 936 tys. 828 zł. Odsetki od nich to 626 tys. 651 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, a gmina nie miała miała problemów z terminową spłatą należności.

Nowością, która pojawi się podczas tegorocznej sesji absolutoryjnej będzie raport burmistrza o stanie gminy. – Dotychczas takie raportu składane były dwa razy w ciągu kadencji, na jej początku i końcu – mówi przewodniczący rady miejskiej Jarosław Adamczak. – Przepisy w tym zakresie się jednak zmieniły i od tego roku taki raport będzie przedstawiany co roku. Procedura zakłada też każdorazowo dyskusję, w której głos zabrać może każdy zainteresowany mieszkaniec gminy. – Wnioski o udział w dyskusji składać można do dnia poprzedzającego sesję czyli w tym roku do wtorku, 26 maja. – Niestety ze względu na epidemię koronawirusa i zdalne obrady radnych, nie będzie możliwości uczestniczenia w nich i zabrania głosu, w związku z czym zainteresowani mogą zadawać pytania i stanowiska drogą mailową – informuje przewodniczący rady. Treść raportu dostępna jest już na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, (kliknij TUTAJ).

– Lektura jest dość obszerna. Liczy blisko 160 stron, zawiera zdjęcia i tabelaryczne zestawienia danych. Całość napisana jest w czytelny, przystępny sposób i naprawdę nie trzeba być ekspertem, by się z nim zapoznać i wyciągnąć wnioski – dodaje Jarosław Adamczak zapraszając mieszkańców do zapoznania się z dokumentem i debaty.

RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News